Полезна литература

Materia_medica_1

Хомеопатична материя медика
430 стр., твърди корици
Автори: д-р Драгомир Грудев, д-р Зорка Угринова, д-р Иван Енев и д-р Слави Филчев
Авторите д-р Драгомир Грудев, д-р Зорка Угринова, д-р Иван Енев и д-р Слави Филчев представят един различна Материя медика със силна практическа насоченост, която да бъде от полза на всички лекари и фармацевти, практикуващи хомеопатия, както и на тези, които сега се посвещават на нейното изучаване. Тя е изградена като дидактическо помагало и нейната конструкция е подчинена на нуждата от бърза ориентация при избор на медикамент или медикаменти.

Всеки медикамент е представен в пет рубрики:
– Тропизъм
– Критерии за избор
– Модалности
– Показания /посочени са и примерни дозировки, съобразени със степента на подобие/.
– Обобщение и лекарствени взаимоотношения

Особено внимание в този труд заслужават следните рубрики:
– Критерии за избор, в която са изброени най-съществените характеристики на даденото лекарство, които са основание за неговото предписване /симптом, усещане, локална или обща модалност, каузалност и др./ и които заедно или поотделно представят в най-голяма степен индивидуалността на лекарството и го отличават от всички други.
– Обобщение и лекарствени взаимоотношения, в която са посочени лекарствени взаимодействия с други, комплементарни, симптоматични и теренни лекарства.
– Терапевтичен индекс, който дава възможност за бърза ориентация в избора на хомеопатични медикаменти при описаните нозологични единици и патологични симптоми.

Основи на хомеопатичнота терапия.Том 1
224 стр., твърди корици
Автори: Енев И.,  Загорчев П., Иванов М., Пандурска А., Пейчев Л., Томова Р., Угринова З., Филчев С.

В книгата подробно са разгледани основните понятия на хомеопатичния метод – основни принципи, кръст на Херинг, етиология и каузалност, понятие за конституция и теренно лечение. Представени са остри заболявания и състояния, които се срещат най-често в ежедневната практика на лекаря, с акцент върху основните симптоми и съответстващите им хомеопатични медикаменти.

 

За лекаря хомеопат книгата може да служи като дидактическо помагало с практическа насоченост, едно допълнение към Материя медика, което позволява бърза ориентация при изготвяне на терапия в острата патология.

Изданието ще бъде от полза в ежедневната работа на лекаря хомеопат, ценно помагало за студентите, изучаващи хомеопатия, а също така и надежден справочник за фармацевтите, желаещи да разширят своите познания в областта на клиничната хомеопатия.

Основи на хомеопатичнота терапия.Том 2
416 стр., твърди корици
Автори: Енев И.,  Загорчев П., Иванов М., Пандурска А., Пейчев Л., Томова Р., Угринова З., Филчев С.

В книгата подробно са разгледани основните понятия на хомеопатичния метод – основни принципи, кръст на Херинг, етиология и каузалност, понятие за конституция и теренно лечение. Представена е Техника на предписване на хомеопатични медикаменти при хронични и често рецидивиращи заболявания и състояния от почти целия спектър на хуманната патология.

Разгледани са клинични случай, които илюстрират този прагматичен подход при избора на ефективна хомеопатична терапия.

За лекаря хомеопат книгата може да служи като дидактическо помагало с практическа насоченост, което позволява бърза ориентация при изготвяне на терапия в хроничната патология.

Изданието ще бъде от полза в ежедневната работа на лекаря хомеопат, ценно помагало за студентите, изучаващи хомеопатия, а също така и надежден справочник за фармацевтите, желаещи да разширят своите познания в областта на клиничната хомеопатия.

Хомеопатия. Практическа Материя медика с някои общи разсъждения

184 стр., меки корици
Автор: Франсоа Шефдьовил

Тази книга е резултат от повече от тридесет и пет години хомеопатична практика, подсилени от двадесет и пет години преподаване на клинична хомеопатия в много страни, в рамките на ЦОРХ (Център за обучение и развитие на хомеопатията). Срещите в Кръга Себастиан ДЕ ГИДИ и в Комисията по Материя медика на Института Боарон са повод за неизброимо количество практически и теоретични разговори и обмен на информация върху клинични случаи и разработки на издания, предназначени да направят по-достоверна и актуална Хомеопатичната Материя Медика. Тези години на работа са довели автора до частичното оспорване на надеждността на някои медикаменти или, понякога, до пълното отхвърляне на други или до ограничаване на терапевтите им показания. За всеки от представените 181 хомеопатични медикамента са дадени концентрирано някои общи сведения, които трябва задължително да се познават,  признаците, които са важни, за да може медикаментът бързо да бъде разпознат, понякога – други медикаменти, с които той да бъде сравнен или съчетан, и най-вече терапевтичните му показания и то само тези, които реално са част от всекидневната практика, заедно с най-често използваната дозировка.

Някои медикаменти дават повод, в хода на експозето, да се предложат някои общи разсъждения върху хомеопатията и нейните теоретични и практически аспекти.

Тази книга е полезна за всички, които сега стартират в хомеопатията, за да се ориентират по-лесно в лабиринта от симптоми и предлагани показания на медикаментите, но тя е и за опитни хомеопати, които ще открият в нея някои идеи, които да подхранят собствените им разсъждения, както и за фармацевтите, които проявяват любопитство към хомеопатията.

Homeo_sprav

Хомеопатичен справочник от симптома към медикамента и от медикамента към симптома

816 стр., твърди корици
Автори: Доц. Людмил Пейчев, Доц. Хюсник Бояджиян
Оригинално издание на двама български лекари – университетски преподаватели по медицина, посветили професионалното си поприще на хомеопатията. Систематизира 5000 усещания, симптоми и диагнози, подредени удобно  по азбучен ред и специалности. Трудът представя и стегната, но изчерпателна информация за хомеопатичните препарати регистрирани в България.

Materia_medica2

Фармакология и хомеопатична Materia Medica

500 стр., меки корици
Aвтори: Д. Демарк, Ж. Жуани, Б. Поатвен, И.Сен-Жан
Този труд представя клиничните показания и токсикологичните и фармакологични данни на 300 хомеопатични медикамента. Необходим за задълбоченото изучаване на хомеопатичните лекарства.

Hron_zab2Hron_zab

Хронични и често рецидивиращи заболявания 1-ва част
360 стр., меки корици

Хронични и често рецидивиращи заболявания 2-ра част

216 стр., меки корици
Автор: д-р Мариян Иванов
Книгите са едно много полезно практическо ръководство, представящо ефикасна и близка до начинът на мислене на лекаря техника за подбор на хомеопатични лекарства при профилактиката и лечението на хроничните и на често рецидивиращите заболявания.

Pract_homeo

Практическа хомеопатия

284 стр., меки корици
Автор: д-р Иван Енев
Лекарите, за които хомеопатията е нова методика изпитват рабираеми колебания при нейното практическо приложение. Книгата дава възможност за бърза справка и повече увереност в избора на хомеопатична терапия. Подходяща е както за лекари, така и за фармацевти.

Homeo_pharma

Хоемопатия и съвети в аптеката
43 клинични ситуации
88 стр., твърди корици + CD
Автор: Мишел Боарон
Синтезирана и стегната, тази книга представя най-честите клинични ситуации в острата патология. Всяка от тях е представена под формата на ситуационен формуляр и схема за вземане на решение. Предназначена за фармацевти, тя е удобен справочник и за начинаещите лекари-хомеопати. Съдържа и диск, който позволява бърз достъп до информацията от книгата през Вашия персонален компютър.

Materia_medica_1

Хомеопатична материя медика

670 стр., твърди корици, второ издание
Автори: Мишел Гермонпре, Мадлен Пинкас, Моник Торк
Това издание предлага инструмент за работа, размисъл и задълбочаване на познанията в областта на хомеопатията.
Фармакологичният състав на повече от 400 лекарства, представени в този труд, позволява да се разбере действието на тези лекарства и да се сравнят свойствата им.

 

 

Поддържаща терапия в онкологията

168 стр., меки корици,
Автори: Мишел Боарон, Франсоа Ру

Описание

Създадохме „Досиетата на експерта“, за да дадем подходящи решения на професионалистите в здравеопазването: фармацевти, общопрактикуващи лекари, специалисти. Антираковите терапии водят до много странични ефекти и засегнатите пациенти все повече се обръщат към поддържащите лечения, за да подобрят качеството си на живот. Хомеопатията е начело на използваните комплементарни методи на лечение. Хоме­о­­патичният съвет и предписването на подходящо хомеопатично лечение са силен коз в ръцете на здравните професионалисти.

• Кои странични ефекти могат да бъдат повлияни и чрез какви хомеопатични медикаменти?

• При какви симптоми какви хомеопатични медикаменти да бъдат подбрани?

Всяка патология е придружена от кратко напомняне на нейната патофизиология, от схема за взимане на решения и от клинични случаи, които ще ви водят от симптома към предписанието.

Практически терапевтичен реперториум

Автор: Франсоа Шефдьовил

152 стр., меки корици

Тази книга обобщава тридесет и пет годишния опит на д-р Франсоа Шефдьовил като практикуващ лекар-хомеопат, подсилен от неговата двадесет и пет годишна преподавателска практика в Центъра за обучение и развитие на хомеопатията. Д-р Шефдьовил участва и в срещите на Кръга на Себастиян де Гиди, и в Комисията по Материя медика на Институт Боарон, в които протича обмен на информация и обсъждане на клинични случаи, с цел Материя медика да бъде актуализирана и в нея да бъде представена само най-достоверната информация. В този нов реперториум всяка рубрика отговаря на една патология или симптом, с изброяване на определен брой медикаменти в азбучен ред, с цел да не се дава предимство на никой от тях. От разглежданите медикаменти едни имат чисто симптоматично действие, а други са това, което наричаме теренни лекарства („ТЛ“), независимо дали касаят конституцията, чувствителния или хроничния реактивен тип. Предложенията за лечение на нови патологии са обозначени с буквата „N“. Всеки медикамент е последван от някои важни уточнения, определящи неговото предписване (ключови симптоми, модалности, когато са по-специфични или са важни и др.).