XVII-та Национална Конференция по Клинична хомеопатия – Несебър 2019 г.