XVII-та Национална Конференция по Клинична хомеопатия – Несебър 2018 г.