XVI-та Национална Конференция по Клинична хомеопатия – Несебър 2017 г.