Проф. д-р Димитричка Близнакова, д.м.

Образование
1991 г. – “Кандидат на Медицинските науки”, дисертационен труд на тема: “Ехографска диагностика на отделителната система при деца в норма и патология”.
1984 г. – специалност “Педиатрия”
1972 г. -1978 г. – медицина – Висш медицински институт, Варна. Дипломирана с отличен успех

Допълнителни квалификации
1989 г. – проблеми на ултразвуковата диагностика на отделителната система – Нефрологична клиника, София
1989 г. – образна диагностика на отделителната система в детска възраст – Детска болница Motol – Прага (Чехия)
2003 г. -2005г. – клинична хомеопатия – Медицински Университет, Варна
Професионална и академична кариера
2016 г. и до сега: професор, директор на Медицински колеж – Варна
2008 г. – 2016 г. : ръководител на УНС инфекциозни болести, детски болести и епидемиология, Катедра клинични медицински науки, Факултет по дентална медицина, Медицински Университет, Варна
2004 г. – 2008 г. : доцент в катедрата по Педиатрия, Медицински Университет, Варна
1984 г. – 2004 г. : старши асистент в Катедра по Педиатрия, ВМИ-Варна
1982 г. – 1984 г.: редовен асистент в Катедра по Педиатрия, ВМИ- Варна след нов конкурс
1980 г.- 1982 г.:  асистент по Педиатрия по чл. 64, след спечелен конкурс, ВМИ-Варна
1978 г. до 1980 г.: ординатор в ДПО- гр. Добрич
Принос в областта на хомеопатията
2011 г. – асоцииран преподавател към Европейската школа по клинична хомеопатия
Лектор на професионални срещи на лекари – хомеопати.
Участие с презентцаии в международните конференции на лекарите хомеопати в Албена.
Съавтор на книгата“Хомеопатични възможности в детската нефрология”.
Публикации и издадени книги
Общо над 170 публикации у нас и в чужбина, главно в областта на детската нефрология, детска пулмология, онкохематология.
“Ръководство по ултразвукова диагностика на отделителната система в детска възраст”.
“Наръчник на бъбречно болното дете”.
“Хомеопатични възможности в детската нефрология”
“Педиатрия за стоматолози”
“Диалог между родител и лекар с грижа за детските бъбреци”
Членства
Българска педиатрична асоциация.
Българска Асоциация по Ултразвук в Медицината (БАУМ)
Съюз на научните работници – секция “Медицина”
ЕДТА
Български лекарски съюз
Българска медицинска хомеопатична организация
Езици
Английски и руски