доц. д-р Радослав Радев, дм

Образование
1967-1971 – ДИКЛС (Държавен институт за контрол на лекарствените средства), София- дисертационен труд за Кандидат на медицинските науки (дм)
1978- МА София специалност Фармакологи
1962-1968 ВМИ София, хуманна медицина
Академична и професионална кариера
2010 до сега – доцент, хонорован преподавател по фармакология към Секция по фармакология и клинична фармакология Медицински факултет при Тракийски университет- Ст. Загора и Медицински колеж при Университет «Проф д-р Асен Златаров» – Бургас
2005-2010 – доцент, Ръководител на Секция по фармакология и клинична фармакология при Медицински факултет – Ст Загора и преподавател по фармакология
1997 до сега – редовен доцент
1997-2004 – доцент, Директор на Медицински колеж – Бургас и редовен преподавател по фармакология
1992-1997 – консултант на фирма «Кипрофармация» Кипър
1984 – ст. н. с. І І степен по фармакология ВМА София (ВАК София)
1967 -1971 – задочен аспирант в ДИКЛС –София
1971-1966 – асистент по фармакология при Катедра по фармакология и токсикология – ИСУЛ, София.

Квалификации и постижения в областта на хомеопатията

От 2005 до сега – въвежда в Медицински факултет Ст. Загора преподаване по клинична хомеопатия за студенти по медицина като свободно избираема дисциплина (СИД) с хорариум 30 учебни часа в рамките на един семестър.
От 2004 до сега – лектор по основи на хомеопатията в рамките на Зимен и Летен Медицински Университет за общопрактикуващи лекари- МУ София и БЛС.
2000- 2002 – трето ниво на обучение в ЦОРХ
От 2001 до сега – частно практикуващ лекар по хомеопатия и фитотерапия в здравен кабинет «Феникс» гр. София
1995-1997 – първо и второ ниво на обучение по хомеопатия в ЦОРХ – България
Публикации
Над 80 публикации в наши и чужди научни списания с общ IF 41
Автор и съавтор на учебници и ръководства в областта на фармакологията и клиничната фармакология за медици, лекари по дентална мецицина и професионалисти по здравни грижи.
Автор на главите по хомеопатия в последните три издания на Учебник по фармакология за студенти по медицина (ред. Ив. Ламбев и Н. Бояджиева)
и последното издание на Фармакотерапевтичен справочник.Членства
2005 – 2010 – член на Факултетния съвет на Медицински факултет – Ст. Загора.
2003 до сега член на Българската Медицинска Хомеопатична Организация (БМХО)
Член на Българския лекарски съюз от момента на неговото основаване.
1998 до сега член на Дружеството по Фармакология и клинична фармакология

Езици

Английски, руски и френски