доц. Николай Сапунджиев, дм

Образование
2008 г. – 2010 г. – здравен мениджмънт – Медицински Университет, Варна – магистър
2006 г. и в момента – специализация по п.с. Онкология
2004 г. – специалност ушно-носно-гърлени болести
2003 г. – 2004 г. – докторантура в Philipps Universität – Marburg, Германия
2000 г. – 2002 г. – докторантура в Медицински университет Варна
1992 г. – 1995 г. – специалност превод и обработка на научна информация – Технически Университет,
1991 г. – 1997 г. – – медицина – Медицински Университет, ВарнаПрофесионална и академична кариера
2006 г. и до сега – главен асистент към УНС по УНГ, Катедра по НХ, УНГ и ОБ – МУ- Варна
2006 г. и до сега – лекар ординатор, УМБАЛ “Св. Марина” – Варна
2005 г. – защита на дисертационен труд „Лимфогенно метастазиране след фрагментно извършена тотална лазерна резекция и конвенционална ан-блок резекция на аурикуларен Vx2 карцином. Сравнително проучване.” Philipps Universität – Marburg, Германия.
2004 г. – 2005 г. – лекар ординатор, УНГ клиника, УМБАЛ „Царица Иоанна” София
2003 г. – 2004 г. – специализант УНГ във Philipps Universität – Marburg
2000 г. – 2002 г. – специализант УНГ, Медицински Университет – Варна
1998 г. – търговски представител на фирма ЕЛПАК – Варна
1997 г. – 1998 г. – ординатор към Катедра УНГ – Медицински Университет, Варна

Допълнителни квалификации

2011 г. – въведение в отохирургията – Медицински Университет, Стара Загора
2010 г. – Ринопластика – пластична хирургия на главата и шията – Медицински Университет, Стара Загора
2009 г. – Гласова рехабилитация с PHONAX® Stimmventil – Rostock, Германия
2007 г. – Фониатрия и ларингостробоскопия– Marburg, Германия
2006 г. – Функционална ендоскопска хирургия на околоносни кухини – МУ-Варна
2006 г. – Организация на клинични проучвания – МУ-Варна
2005 г. – Фониатрия – ИСУЛ, София
2005 г. – Ендоскопия – ИСУЛ, София
2003 г. – 2005 г. – Клинична хомеопатия – МУ-Варна
2003 г. – Отология и хирургия на темпоралната кост – Marburg, Германия
2002 г. – Микроскопска хирургия на синусите – Marburg, Германия
2002 г. – Аудиология – Marburg, Германия
2001 г. – Лазерна хирургия в УНГ – Berlin, Германия
2001 г. – Лазери в оториноларингологията – Marburg, Германия
2001 г. – Инвазивна бронхология – Медицински Университет, Варна

Принос в областта на хомеопатията

2011 г. – асоцииран преподавател към Европейската школа по клинична хомеопатия
Лектор в професионални срещи на лекари хомеопати.
Превод на книгите:
Клинични случаи в хомеопатията том 2 от Ж.-Б. Крапан и съавтори
Педиатрична хомеопатия, лечение при остра патология от Ж.-Е. ПонсеЧленства
Български лекарски съюз
Дружество на ото-рино-ларинголозите в България
Немско дружество по ОРЛ хирургия на главата и шията
Българска медицинска хомеопатична организация

Езици

Английски, немски, руски и френски