д-р Айча Заралиева

Образование
2012 – 2016 специализация по физикална и рехабилитационна медицина, Медицински университет – София
2012 – 2013 магистратура по Публична администрация със специализация здравен мениджмънт – УНСС – София
2005 – 2011 медицина – МФ – МУ – София
Академична и професионална кариера
Юни 2017 и до момента – асистент в Катедра Физикална терапия и рехабилитация към МФ на МУ – София; Клиника по физикална и рехабилитационна медицина – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – София
Септември 2017 и до момента – лекар- специалист в МЦ „Спорт Мед“ – София
Януари 2017 – май 2017 – лекар – специалист по физикална и рехабилитационна медицина – СБАЛФРМ „Медика“ – Русе
Януари 2016 – септември 2016 – лекар в кабинет физикална и рехабилитационна медицина – XIV ДКЦ – София
Февруари 2015 – август 2015 – лекар – Първа детска консултативна клиника – София
Май 2013 – октомври 2014 – лекар – консултант „Каселена“ ООД – София
Май 2012 – май 2016 – лекар – специализант физикална и рехабилитационна медицина – Клиника по физикална и рехабилитационна медицина – ВМА – МБАЛ – София
Квалификация и постижения в областта на клиничната хомеопатия
2014 – 2017 – ежегоден курс поддържаща квалификация по клинична хомеопатия – ЕШКХ и МУ-София
2013г. – сертификат за завършен 2-годишен курс по клинична хомеопатия – ЕШКХ и МУ-София, отличена като първенец на випуска
Допълнителни квалификационни курсове
2012 г. – Избрани глави от електролечението – ВМА-София
2013г. – Немедикаментозно лечение на метаболития синдром- ВМА-София
2015г. – Лазерна терапия – ВМА-София
2016г. – Съвременна диагностика и рефлекторно лечение на парализата на Бел в острата фаза и превенция чрез методите на рефлексо- и кинезитерапията – ВМА- София
2016г. – Съвременни аспекти при анкилозиращ спондилит -ВМА- София
Членства
Член на Български лекарски съюз
Член на Българската медицинска хомеопатична организация
Член на Асоциация по Физикална Медицина и Рехабилитация
Езици
Руски, английски, турски, украински