д-р Антоанета Пандурска

Образование
2009 г. – Бизнес администрация и здравен мениджмънт – УНСС, София – магистър.
1986 г. – Медицинска специалност по фармакология, Медицински Университет – София.
1974 г. – 1980 г. – медицина – Медицински Университет, Плевен.

Академична и професионална кариера
2011 г. и до сега – главен асистент в Катедра Експериментална и клинична фармакология, дерматолигия и венерология – ФМ, Медицински Университет, Плевен.
1987 г. – 1993 г. – старши асистент в Катедра Експериментална и клинична фармаколкогия, ВМИ – Плевен.
1982 г. – 1987 г. – асистент в кат. Фармакология, ВМИ – Плевен.
1980 г. – 1982 г. – ординатор във Вътрешно отделение, Районна болница гр. Троян.

Квалификация и постижения в областта на хомеопатията
2011 г. – съосновател на Европейската школа по клинична хомеопатия и преподавател в същата школа
2008 г. – 2011 г.а – преподавател по хомеопатия в Център за обучение и развитие на хомеопатията
2009 г. – 2011 г. – член на редакционната колегия на вестник “Клинична хомеопатия”.
2008 г. и до сега – лектор по хомеопатия на практически семинари и професионални срещи на лекари практикуващи клинична хомеопатия към Българска медицинска хомеопатична организация (БМХО)
2005 г. и до сега – лектор по хомеопатия във Факултативен курс за студенти в МУ – Плевен.
1998 г. – сертификат по клинична хомеопатия – Медицински Университет, София.

Публикации
Автор на повече от 50 научни съобщения и публикации специализирани медицински издания.
Съавтор на Учебник по фармакология за Медицинските колежи.
Редица участия в национални и международни медицински научни форуми и специализирани летни училища.
Участник в четири научни проекта в областта на Фармакогенетиката, финансирани от Медицински Университет, Плевен.

Членства
Член на Българския лекарски съюз.
Член на Българското научно дружество по фармакология.
Член на Българското научно дружество по клинична фармакология.
Член на Българска медицинска хомеопатична организация, член на Управителния съвет и регионален отговорник за гр. Плевен

Езици
Английски, немски и руски