д-р Екатерина Вълчева

Образование

2002 г. – специалист по Детски болести
1991-1996 г. – Медицина, Медицински университет – Варна
1990-1991 г. – Медицина, І-ви Московски медицински институт „И. М. Сеченов”, гр. Москва, Русия

Професионална и академична кариера
2017 г. и досега – асистент в катедра „Хигиена и епидемиология“, ФОЗ – Медицински университет – Варна
2016 г. и досега – практикуващ специалист-педиатър в амбулаторна извънболнична специализирана медицинска практика с фокус консултативна и профилактична дейност, гр. Варна
2011-2016 г. – хоноруван преподавател в Катедра по хигиена, МБС и епидемиология; Катедра предклинични и клинични науки – Медицински университет – Варна
2005-2011 г. – лекар-ординатор в Клиника по детска онкохематология в МБАЛ „Света Марина”, гр. Варна
2003-2005 г. – лекар-ординатор в Неонатологично отделение и връзки с обществеността – СБАГАЛ „Проф. Д-р. Д. Стаматов” Варна
2001-2003 г. – медицински представител за регион Източен, отдел „Детско хранене” – Нестле България
1998-2001 г. – лекар-специализант, катедра „Педиатрия“, МБАЛ „Света Марина” , гр. Варна
1997-1998 г. – лекар-ординатор в Дом „Майка и дете”, гр. Варна

Допълнителни квалификации
2017 г. – Детско хранене и иновации, Нестле Полша
2017 г. – Асоциация Българско психоаналитично пространство, Лятно училище „Работа с родителите. Подкрепа за родителстването. Въпросът за авторитета“
2017 г. – обучение по кърмене
2017, 2016 г. – „Дни на Долто“, Факултет по педагогика на СУ “Св. Климент Охридски” и фондация „Зеленият двор“
2008 г., 2010 г. – „Желязна токсичност при пациенти с трансфузионно желязно натрупване”, Гърция, Испания
2008 г. – „Безопасност на кръвта и кръвните съставки”, Международна таласемична федерация и Европейски регионален офис на СЗО
2005 г. – „Женско училище за Европейска политика”, Център за исторически и политологически изследвания и Уестминстърска фондация за демокрация
2001-2003 г. – Детско хранене и иновации; Маркетинг и мениджмънт, Нестле
2000 г. – Асоциация за работа с деца с дислексия
1999 г. – Кралски колеж по радиология
1999 г. – Медикосоциална работа с проблемни деца, Карин дом – Варна
1999 г. – „Болници, приятели на бебето“, Уницеф и СЗО за защита, насърчаване и подкрепа на кърменето

Квалификация и постижения в областта на хомеопатията
2016-2017 г. – професионални срещи и поддържаща квалификация при ЕШКХ и Медицински университет, Варна
2002-2003 г. – квалификационен курс по хомеопатична терапия, Медицински университет, Варна и ЦОРХ
2000-2002 г. – основен двугодишен курс по хомеопатична терапия, Медицински университет, Варна и ЦОРХ
Публикации
Автор на 24 публикации, свързани с участия в български и международни научни и други форуми; награда и стипендия за млад учен-изследовател от ХХІІІ Световен конгрес по педиатрия, Пекин 2001 г.; автор и лектор на курсове за следдипломно обучение; лектор – консултант в инициативите „Училище за родители“, Варна

Членства
Български лекарски съюз
Българска медицинска хомеопатична организация

Езици
руски, английски