д-р Зорка Угринова

Образование
2000 г. – 2005 г. – специалност по Обща медицина – Медицински Университет, София
1990 г. – 1996 г. – медицина – Медицински Университет, София

Професионална кариера

2018 г. практикуващ лекар в частен хомеопатичен кабинет, София.

2005 г. -2017 г. частно практикуващ лекар хомеопат в МЦ “Фитолек”, София.
1996 г. – 2004 г. – общопрактикуващ лекар и дежурен педиатър, последователно в Първо детско отделение на Инфекциозна болница, отделение за неотложна медицинска помощ към 28-мо, 27-мо ДКЦ и Медицински център “Лора”, София.

Квалификация и постижения в областта на хомеопатията
2011 г. – съосновател на Европейската школа по клинична хомеопатия и преподавател в същата школа
2010 г. и до сега – лектор по хомеопатия на практически семинари и професионални срещи на лекари практикуващи клинична хомеопатия към Българска медицинска хомеопатична организация (БМХО).
2006 г. и до сега – асоцииран преподавател по клинична хомеопатия на студенти по медицина  катедра фармакология и токсикология към МФ, Медицински Университет – София.
2006 г. – 2011 г. – преподавател по клинична хомеопатия към Центъра за обучение и развитие на хомеопатията.
2009 г. – 2011 г. – отговорен редактор на вестник “Клинична хомеопатия”.
2001 г. -2009 г. – член на редакционната колегия на в. „Съвременна хомеопатия”.
2006 г. и до сега – медицински консултант по хомеопатия в сп. „Моето бебе”.
2004 г. – консултант коректор и редактор на  преводни  книги   и   учебници   по   хомеопатия:
Педиатрична хомеопатия на Жак Едуар Понсе
Хомеопатично мементо, от симптома към материя медика от Шефдевил и кол. Хомеопатечна Материя Медика на Мишел Гермонпре
Материя Медика – избрано от Жак Буле и Жан-Пиер Лупиас
Спортна медицина. Профилактика, лечение и хомеопатия от Жан Марсел Фере
Здравето на музикантите и певците, приносът на хомеопатията на Франк Шофрю
Хомеопатия за бременната жена на Клодет Роше
Хомеопатия за детето на Жак Буле
2000 – сертификат по клинична хомеопатия – Медицински Университет, София

Публикации

2014 г. съавтор на книгата Хомеопатия.Клинични случаи, изд. Изток-Запад.
2012 г. съавтор на книгата Хомеопатия за деца и тийнейджъри с д-р Мариян Иванов, изд. Изток-Запад.
2011 г. съавтор на книгата Ало, докторе. Бързи хомеопатични съвети с д-р Мариян Иванов, изд. Изток-Запад.
2006 г. съавтор на Трудните деца заедно с  д-р Мариян Иванов, изд. АБВ.
2005 г. съставител на книгата Клинични случаи в хомеопатията, изд. ЦОРХ
Атопичен дерматит и приносът на хомеопатията с Д, Господинов, сп. Дерматология и венерология, 2011 г., под печат.
Аденоидни вегетации при деца и възможностите на хомеопатията с Л. Пейчев и съавтори, сп. Практическа педиатрия, 2010 г.
Училищна фобия, сп. Практическа педиатрия, 2010 г.
Автор на редица популярни здравни статии.

Членства

Член на Българския лекарски съюз
Член на Българската медицинска хомеопатична организация, неин административен секретар и член на управителния съвет от 1998 г.

Езици
Френски и руски