д-р Иван Енев

Образование
2005 г. – специалност по обща медицина – Медицински Университет, София
2002 г. – магистратура по мениджмънт в здравеопазването – Югозападен университет,  Благоевград
1998 г. – специалност по педиатрия – Медицински Университет, София
1992 г. – медицина – Медицински Университет, София.

Професионална кариера
2000 г. и до сега – общопрактикуващ лекар в гр. Враца
1992 г. – 2000 г. детски лекар в Обединена районна болница „Христо Ботев”.

Квалификация и постижения в областта на хомеопатията
2011 г. – съосновател на Европейска школа по клинична хомеопатия и преподавател към същата школа.
1999 г. – 2011 г. – преподавател по хомеопатия към Центъра за обучение и развитие на хомеопатията.
Автор на множество статии и член на редколегията на издавания в България вестник ”Клинична хомеопатия”.
Авторски презентации в международните хомеопатични конференции и конгреси в Lyon 2001, Brno 2002, Bucurest 2005,  Ostende 2008 и Lille 2010.
1997 г. – сертификат по клинична хомеоаптия
1995 г. – Лондонски колеж по класическа хомеопатия – квалификационен курс по класическа хомеопатия.

Публикации
Редица публикации в областта на клиничната хомеопатия в нашия и чуждестранния печат.
Множество участия с научни доклади в национални и международни конгреси и конференции.
Автор на книгата „Практическа хомеопатия” – изд. Диего , 2003 г., преиздадена през 2010 г. от изд. „Изток Запад”.
2010 год. – превод на книгата „Органон на лечебното изкуство” на Самуел Ханеман.
Web-базирани проекти: 2005 г. и до сега – администратор и главен редактор на сайта на БМХО.

Членства
Член на Българския Лекарски съюз
Член на Българската Медицинска Хомеопатична Организация (БМХО) и неин съучредител.
2001 г. – 2002 г – председател на Управителния съвет на БМХО, а понастоящем – главен секретар за професионалната квалификация и продължаващото обучение.
Член и съучредител и на Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, клон Враца.
Съучредител на Асоциацията на лекарите хомеопати в България (1995 г.)

Езици
Френски, английски и руски.