д-р Камелия Бачовска

Образование 

1979-1985- медицина Медицински университет- гр.Пловдив

1991-специалност по педиатрия—Медицински университет гр.София

1999г- специалност по клинична хематология-НСБАЛ по хематологични заболявания- гр.София

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА:

1985-1988Г- участъков педиатър Детска полклиника –гр.Стара Загора

1988-1991- педиатър Генетична консултация -Медицински универсистет –гр.Стара Загора

1991-1993- ординатор Детска клиника-Медицински университет –гр.Стара Загора

1993-2014г- ординатор Детска клиника Втора МБАЛ- гр.София

2014-2020г –началник отделение от 2-18г-Детска клиника –Втора МБАЛ –гр.София

от 2020 -МЦ “Детско здраве” – ул.”Ами Буе” №27

Квалификационни курсове

1998г- курс по клинична хематология-СБАЛ по  хематологични заболявания- гр.София

2000г- обучение по клинична хематология- болница Сен Луи – Париж

2002г курс по клинична хематология- СБАЛ по хематологични заболявания

2010г –курс по абдоминална ехография МБАЛ-,,Царица Йоана“ гр. София

2012г- курс по вътреболнични инфекции- катедра по микробиология-Медицински университет- гр. София

Квалификация и постижения в областта на хомеопатията
2013 г. –сертификат по клинична хомеопатия-Медицински университет –гр.София
20014-2017 г. –  ежегодни курсове по поддържаща квалификация при ЕШКХ-Медицински университет –гр. София

Членства
Член на Българския лекарски съюз.

Член на Българско педиатрично дружество.

Член на Българска медицинска хомеопатична организация.

Езици
Френски и Руски