д-р Мариян Иванов

Образование
2005 г. – 2006 г. – Здравен и социален мениджмънт – национални, европейски и международни перспективи, Университета на Нант, Франция – магистър
1998 г. – специалност вътрешни болести – Медицински Университет, София
1984 г. – 1990 г. – медицина – Медицински Университет, София

Професионална кариера
2003 г. и до сега – лекар в медицински център “Фитолек”
2003 г. и до сега – основател и управител на медицински център “Фитолек”
1992 г. – 2003 г. – терапевт в 20-та поликлиника, София
1991 г. – 1992 г. – лекар в Бърза помощ

Квалификация и постижения в областта на хомеопатията

2011 г. – съосновател на Европейска школа по клинична хомеопатия и преподавател към същата школа
2000 – съосновател и първи председател на Българската Медицинска Хомеопатична Организация
1999 г. – 2011 г. – преподавател по хомеопатия към Центъра за обучение и развитие на хомеопатията
1997 г. – международен сертификат по хомеопатична терапия
Презентации на множество национални и международни медицински форуми за възможностите на клиничната хомеопатия при терапията на различни патологии

Публикации
Автор на 24 книги, посветени на актуални и значими здравни проблеми, както и на редица публикации в специализирани и научнопопулярни вестници и списания у нас и в чужбина, касаещи хомеопатичния метод на лечение.

Членства
Член на Българския Лекарски съюз
Член на Българската Медицинска Хомеопатична Организация

Езици
Френски, английски и руски.