д-р Милен Димитров

Образование
1994 г. – 2000 г. – специалност вътрешни болести – Медицински Университет, София
1986 г. – 1993 г. – медицина – Медицински Университет, Варна

Академична и професионална кариера
2000 г. и до момента – общопрактикуващ лекар в групова практика АПМП “Здраве” 2000 ООД, гр. Поморие
1999 г. – 2000 г. – терапевт в Общинска поликлиника, гр. Поморие.
1993г. – 1999 г. – последователно лекар в БНМП Поморие; участъков лекар в гр. Ахелой и лекар в Черноморски солници Бургас и Поморие.

Квалификационни курсове
2006 г. – Лечение на хроничните възпалителни заболявания на червата – Катедра по гастроентерология,Медицински университет, София
2006 г. – Съвременни принципи за диагноза и лечение на алергичните болести – Катедра по алергология, Медицински университет, София
2005 г. – Мекотъканен ревматизъм – локална терапия, клиника по ревматология,Медицински университет, София
2004 г. – Ситуационни алгоритми на лечение на алергичните болести – Клиника по алергология, Медицински университет, София1
999 г. – Новости в Ендокринологията – Клиника по ендокринология, Катедра по вътрешни болести, Медицински университет, София

Квалификация и постижения в областта на хомеопатията
2012 г. – курс поддържща квалификация при ЕШКХ и Медицински университет, Варна
2002 г. – 2003 г. – квалификационни двугодишни курсове по следдипломна хомеопатична терапия при Медицински университет, Варна
2001 г. – 2002 г. – квалификационни двугодишни курсове по следдипломна хомеопатична терапия при Медицински университет, София и ЦОРХ
2001 г. – диплом от CEDH и удостоверение от Медицински университет, София и ЦОРХ за завършен двугодишен курс по хомеопатична терапия.

Членства
Член на Българския лекарски съюз.
Член на Българската медицинска хомеопатична организация

Езици
Руски