д-р Петко Загорчев

Образование

2017 г. – 2021 г. – сециалност по Спешна медицина, Медицински Университет, София                                                                                                                                                                                                                                                            2007 г. – 2008 г. – Здравен мениджмънт, Медицински Университет, Варна – магистър.
1996 г. – специалност по Kлинична токсикология – Медицински Университет, София.
1985 г. – специалност по Токсикология – Медицински Университет, София
1974  г. – 1978 г. – специалност по анестезиология и интензивна медицина – Медицински Университет, София.
1967 г. – 1973 г. – медицина – Медицински Университет, Варна.

Академична и професионална кариера
2015 г. и до сега – Началник Спешно отделение, МБАЛ Шумен АД
2014 г. – 2015 г. – Старши лекар в отделение по анестезиология и интензивно лечение на МБАЛ Шумен АД
2012 г. и до сега – Председател на Етичната комисия на Български лекарски съюз
1992 г. -2014 г. – Завеждащ ОАИЛ и координатор по лечебната дейност в „МБАЛ Шумен”, гр. Шумен
1999 г. и до сега – регионален координатор по органно донорство
1978 г. – 1996 г. – хоноруван преподавател по Анестезиология, фармакология и медицинска апаратура в Медицински колеж, гр. Шумен.
1975 г. – 1992 г. – анестезиолог в ОАИЛ, Областна болница – гр.Шумен
1974 г.  – 1975 г. – лекар в БНМП, ОРБК – гр.Шумен

Квалификация и постижения в областта на хомеопатията
2011 г. – съосновател на Европейска школа по клинична хомеопатия и преподавател към същата школа.
2006 г. – 2011 г. – преподавател към Центъра за обучение и развитие на хомеопатията
2004 г. и до сега – преподавател в СИД „Клинична хомеопатия” – МУ гр.Варна
Участие с презентации в множество национални и международни медицински форуми в областта на хомеопатията.

Публикации

Пет авторски свидетелства за рационализации в областта на Клиничната токсикология
Над 20 научни доклада в национални и международни форуми
Съавтор на Експертна система „Medicitoх”
Множество доклади на научно-практически форуми

Членства
Член на Съюза на научните работници в България
Член на Балкански лекарски съюз. От 2000 г. до 2008 г. – председател на Районна лекарска колегия, гр.Шумен. От 2008 г. и до сега – заместник председател на РЛК, гр. Шумен.
Член на научните дружества по анестезиология и токсикология
Член и председател на Управителния съвет на Българската медицинска хомеопатична организация

Езици
Руски и френски.