д-р Райна Томова

Образование
2005 г. – 2006 г. – Здравен и социален мениджмънт – национални, европейски и международни перспективи, Университет на Нант, Франция –  магистър
1994 г. – 2000 г. – специалност по вътрешни болести – Медицински Университет, София
1987 г. – 1993 г. – медицина – Медицински Университет, София.

Академична и професионална кариера

2014 г. и до момента – практикуващ лекар в частен хомеопатичен кабинет
2009 г. -2014 г. – практикуващ лекар, вътрешни болести и хомеопатия, член на екипа на ДКЦ “Сърце и здраве” и МЦ “Medic 1”, София
2008 г. и до момента – хоноруван преподавател в Висшето франкофонско училище по администрация и мениджмънт (ESFAM), София

2008 г. -2011 г. – хоноруван преподавател в Медико-биологичния департамент на Нов Български Университет
2007 г. – 2009 г. – Мениджър маркетинг и продажби, заместник председател и секретар на Етичната комисия и консултант вътрешни болести в МБАЛ „Доверие”, София
1999 г. – 2007 г. – началник на отдел „Европейска интеграция” в Национална здравноосигурителна каса
1995 г. – 1999 г. – главен експерт в отдел „Международно сътрудничество и европейска интеграция”, референт за френскоговорящи страни и координатор по въпросите на европейската интеграция в Министерство на здравеопазването.
1994 г. – 1999 г. – специализант и лекар вътрешни болести последователно в МВР-болница, IV и VI МБАЛ, София.

Квалификация и постижения в областта на хомеопатията

2011 г. – съосновател и управител на Европейската школа по клинична хомеопатия и преподавател в същата школа.
2010 г. – сертификат по клинична хомеопатия, МУ София. Отличена като първенец на випуска.
Презентации на национални и международни медицински форуми за възможностите на клиничната хомеопатия при терапията на различни патологии.
Превод на три книги от областта на клиничната хомеопатията (изд. Изток-Запад и изд. ЦОРХ).

Публикации 

2009 г. – до сега – множество публикации в списание „Практическа педиатрия”, двукратно гост – редактор на същото списание (2010 и 2011 г.)
2009 г. – до сега – Множество публикации в не специализирани издания по теми, свързани с общата здравна култура, възможностите на хомеопатичната терапия.
2015 г. – публикации в Мед Пост
2015 г. – автор на наръчника „Хомеопатия за бременни и родилки“
2013 г. – автор на “Хомеопатията – възможности и граници. Наръчник за родители.”


Членства

Член на Българския лекарски съюз.
Член на Българската медицинска хомеопатична организация и заместник – председател на Управителния съвет на организацията.

Езици
Френски (свободно владеене), английски, руски и чешки.