д-р Слави Филчев, дм

Образование
2008 г. – специалност по детска пневмология и фтизиатрия – Медицински Университет, София
2002 г. – 2004 г. – Здравен мениджмънт – УНСС, София – магистър
1994 г. – специалност по педиатрия – Медицински Университет, София
1986 г. – 1990 г. – Шльонска Медицинска Академия, Полша, дисертационен труд за кандидат на медицинските науки (дм)
1977 г. – 1983 г. – медицина – Медицински Университет, София

Академична и професионална кариера
2013 г. и до сега –  началник Детско отделение на Пета МБАЛ – София
2011 г. – 2013 г. – началник Отделение по педиатрия УМБАЛ „Света Анна” – София
2009 г. – 2011 г. – началник Детско отделение на Пета МБАЛ – София
2008 г. и до сега – частно-практикуващ лекар – педиатрия и хомеопатия в МЦ „Княжево“ – София
1990 г. – 2008 г. – Асистент към Катедра по педиатрия на МУ – София в Детска клиника на УМБАЛ “Александровска”, завеждащ Лаборатория по функционална диагностика на дишането
1997 г. – 1998 г. – Пост-докторална специализация в Лабораторията за физиологична адаптация (URAPC) на Медицинския факултет на Universite dе Picardie, Amiens (Франция)
1992 г. – 1993 г. – Научна работа “poste vert” по проект на INSERM в университетската болница на Universite Sud de Paris – Hopital Antoine Beclere – Clamart, Франция
1986 г. -1990 г, – Редовна аспирантура в Национален институт на майката и детето (Рабка), Център за детското здраве (Варшава) и Шльонска Медицинска Академия (Забже), Полша.
1983 г. -1986 г. – ординатор, Детска болница за белодробни заболявания, гр. Трявна

Квалификация и постижения в областта на хомеопатията

2011 г. – съосновател на Европейската школа по клинична хомеопатия и преподавател в същата школа
2004 г. – 2011 г. – преподавател по хомеопатия в Център за обучение и развитие на хомеопатията
2009 г. – 2011 г. – член на редакционната колегия на вестник “Съвременна хомеопатия”.
2009 г. – медицински редактор на ктигата „ Схеми и протоколи“
2008 г. и до сега – лектор по хомеопатия на практически семинари и професионални срещи на лекари практикуващи клинична хомеопатия към Българска     медицинска хомеопатична организация
2003 г. – сертификат по клинична хомеопатия, Медицински Университет, София
Участия с авторски презентации в международните хомеопатични конференции и конгреси в Bratislava 2006, Sibiu 2007, Ostende 2008, Warszawa 2010 и Lille 2010

Публикации

Автор на 64 научни публикации, 19 от които публикувани в реномирани научни издания. Общ импакт фактор на публикациите – 25, индивидуален импакт фактор – 5.1. Цитати – 41, от които 38 в чуждестранни научни списания.
Член на Редакционната колегия на списание “Медицински преглед”.
от 2009 г. до момента:  главен едитор на AllergyCases.оrg.

Членства

Член на European Respiratory Society
Член на Българското педиатрично дружество
Член на Дружеството по детска пневмология и фтизиатрия.
Член на Българска медицинска хомеопатична организация и заместник председател на Управителния съвет по научните въпроси

Езици

Английски, френски, полски и руски