Екип

Управител: д-р Райна Томова

Координатор педагогическа дейност: д-р Иван Енев

Координатор административни въпроси: д-р Зорка Угринова

Координатори връзки с академичната общност:

 проф. д-р Людмил Пейчев, дм

 д-р Антоанета Пандурска

Координатор връзки с обществеността: д-р Мариян Иванов

Координатор международни връзки: д-р Слави Филчев, дм

Координатор връзки със съсловните организации: д-р Петко Загорчев

 

Офис мениджър: Елизабета Крумова