Екип

  Управител: д-р Райна Томова

  Координатор педагогическа дейност: д-р Иван Енев

  Координатор административни въпроси: д-р Зорка Угринова

 Координатори връзки с академичната общност:  проф. д-р Людмил Пейчев, дм

  Координатор връзки с обществеността: д-р Мариян Иванов

  Координатор международни връзки: д-р Слави Филчев, дм

  Координатор връзки със съсловните организации: д-р Петко Загорчев

  Офис мениджър: Елизабета Крумова