Електронен вестник

Абониране за получаване на вестника По електронната поща

 

Общи условия

 

Тук можете да разгледате нашето електронно издание, което излиза в края на всеки календарен месец / с изключение на м.юли и м.август /, както и да се абонирате безплатно за неговото получаване.

Главен редактор: д-р Зорка Угринова