График

 

Уважаеми колеги,

Предвид специфичната епидемична обстановка, лекциите ни ще бъдат провеждани онлайн.

Прилагаме графиците по градове.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ЛЕКЦИИТЕ – СОФИЯ можете да изтеглите от тук >>>

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ЛЕКЦИИТЕ – ПЛОВДИВ можете да изтеглите от тук >>>

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ЛЕКЦИИТЕ – ВАРНА можете да изтеглите от тук >>>

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ЛЕКЦИИТЕ – ПЛЕВЕН можете да изтеглите от тук >>>

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ЛЕКЦИИТЕ – СТАРА ЗАГОРА можете да изтеглите от тук >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София

Място на провеждане на лекциите: Медицински университет, София, ул. Здраве № 2

1 модул 2 модул Поддържаща  квалификация
1 семинар 17-18.10.2020 1 семинар 17-18.10.2020
2 семинар 21-22.11.2020 2 семинар 21-22.11.2020
3 семинар 09-10.01.2021 3 семинар 09-10.01.2021
4 семинар 06-07.02.2021 4 семинар 06-07.02.2021  1 семинар       06-07.02.2021
5 семинар 13-14.03.2021 5 семинар 13-14.03.2021  2 семинар       13-14.03.2021
6 семинар 10-11.04.2021 ИЗПИТ – 10.04.2021  3 семинар       10-11.04.2021


Пловдив

Място на провеждане на лекциите: Медицински университет, Пловдив, бул. Васил Априлов № 15А

1 модул 2 модул Поддържаща  квалификация
1 семинар 24-25.10.2020
2 семинар 28-29.11.2020
3 семинар 16-17.01.2021
4 семинар 20-21.02.2021 1 семинар 20-21.02.2021
5 семинар 27-28.03.2021 2 семинар 27-28.03.2021
ИЗПИТ – 08.05.2021 3 семинар 08-09.05.2021

Варна

Място на провеждане на лекциите: Медицински университет, Варна, ул. Марин Дринов № 55А 

1 модул 2 модул Поддържаща квалификация
1 семинар 24-25.10.2020
2 семинар 28-29.11.2020
3 семинар 16-17.01.2021
4 семинар 13-14.02.2021
5 семинар 20-21.03.2021
ИЗПИТ 17.04.2021

 

Плевен

Място на провеждане на лекциите: Медицински университет, Плевен, ул. Св. Климент Охридски № 1

1 модул 2 модул Поддържаща квалификация
1 семинар 17-18.10.2020
2 семинар 21-22.11.2020
3 семинар 09-10.01.2021
4 семинар 13-14.02.2021 1 семинар 13-14.02.2021
5 семинар 20-21.03.2021 2 семинар 20-21.03.2021
6 семинар 17-18.04.2021 3 семинар 17-18.04.2021

 

Стара Загора

Място на провеждане на лекциите: Тракийски Университет

1 модул 2 модул Поддържаща квалификация
1 семинар 24-25.10.2020
2 семинар 28-29.11.2020
3 семинар 16-17.01.2021
4 семинар 20-21.02.2021
5 семинар 27-28.03.2021
6 семинар 08-09.05.2021