График

София

1 модул 2 модул Поддържаща  квалификация
1 семинар  20-21.10.2018 1 семинар  20-21.10.2018
2 семинар  24-25.11.2018 2 семинар 24-25.11.2018
3 семинар  12-13.01.2019 3 семинар  12-13.01.2019
4 семинар  02-03.02.2019 4 семинар 02-03.02.2019  1 семинар        02-03.02.2019
5 семинар  09-10.03.2019 5 семинар 09-10.03.2019  2 семинар        09-10.03.2019
6 семинар  06-07.04.2019 Изпит             06.04.2019  3 семинар        06-07.04.2019


Пловдив

1 модул 2 модул Поддържаща  квалификация
1 семинар  27-28.10.2018 1 семинар    27-28.10.2018
2 семинар  01-02.12.2018 2 семинар  01-02.12.2018
3 семинар  19-20.01.2019 3 семинар  19-20.01.2019
4 семинар  23-24.02.2019 4 семинар  23-24.02.2019 1 семинар        23-24.02.2019
5 семинар  23-24.03.2019 5 семинар  23-24.03.2019 2 семинар        23-24.03.2019
6 семинар  20-21.04.2019 Изпит               20.04.2019 3 семинар        20-21.04.2019


Плевен

1 модул 2 модул Поддържаща квалификация
 1 семинар  01-02.12.2018
 2 семинар  05-06.01.2019
 3 семинар  09-10.02.2019
 4 семинар  16-17.03.2019  1 семинар  16-17.03.2019
 5 семинар  06-07.04.2019  2 семинар  06-07.04.2019
 6 семинар  20-21.04.2019  3 семинар  20-21.04.2019


Варна

1 модул 2 модул Поддържаща квалификация
 1 семинар  20-21.10.2018
 2 семинар  24-25.11.2018
 3 семинар  12-13.01.2019
 4 семинар  16-17.02.2019
 5 семинар  16-17.03.2019
 Изпит       13.04.2019