График

София

Място на провеждане на лекциите: Медицински университет, София, ул. Здраве № 2

1 модул 2 модул Поддържаща  квалификация
1 семинар  20-21.10.2018 1 семинар  20-21.10.2018
2 семинар  24-25.11.2018 2 семинар 24-25.11.2018
3 семинар  12-13.01.2019 3 семинар  12-13.01.2019
4 семинар  02-03.02.2019 4 семинар 02-03.02.2019  1 семинар        02-03.02.2019
5 семинар  09-10.03.2019 5 семинар 09-10.03.2019  2 семинар        09-10.03.2019
6 семинар  13-14.04.2019 Изпит             13.04.2019  3 семинар        13-14.04.2019


Пловдив

Място на провеждане на лекциите: Медицински университет, Пловдив, бул. Васил Априлов № 15А

1 модул 2 модул Поддържаща  квалификация
1 семинар  27-28.10.2018 1 семинар    27-28.10.2018
2 семинар  01-02.12.2018 2 семинар  01-02.12.2018
3 семинар  19-20.01.2019 3 семинар  19-20.01.2019
4 семинар  23-24.02.2019 4 семинар  23-24.02.2019 1 семинар        23-24.02.2019
5 семинар  23-24.03.2019 5 семинар  23-24.03.2019 2 семинар        23-24.03.2019
6 семинар  20-21.04.2019 Изпит               20.04.2019 3 семинар        20-21.04.2019


Плевен

Място на провеждане на лекциите: Медицински университет, Плевен, ул. Св. Климент Охридски № 1

1 модул 2 модул Поддържаща квалификация
 1 семинар  01-02.12.2018
 2 семинар  05-06.01.2019
 3 семинар  09-10.02.2019
 4 семинар  16-17.03.2019  1 семинар  16-17.03.2019
 5 семинар  30-31.03.2019  2 семинар  30-31.03.2019
 6 семинар  20-21.04.2019  3 семинар  20-21.04.2019


Варна

Място на провеждане на лекциите: Медицински университет, Варна, ул. Марин Дринов № 55А

1 модул 2 модул Поддържаща квалификация
 1 семинар  20-21.10.2018
 2 семинар  24-25.11.2018
 3 семинар  12-13.01.2019
 4 семинар  16-17.02.2019
 5 семинар  16-17.03.2019
 Изпит       13.04.2019