График

 

График на лекциите през академичната 2021-2022г.

 

  ЛЕКЦИИ

1 модул 2 модул Поддържаща  квалификация
1 лекция – 23-24.10.2021 –  присъствена в зала 1 лекция – 16-17.10.2021 – присъствена в зала 1 лекция – 26-27.03.2022- присъствена в зала – за София, Пловдив и Варна
1 лекция  – 30-31.10.2021 – онлайн 1 лекция  – 23-24.10.2021 – онлайн 2 лекция – 09-10.04.2022- присъствена в зала –  за София
2 лекция  – 04-05.12.2021 – онлайн 2 лекция  – 27-28.11.2021 – онлайн 2 лекция – 16-17.04.2022- присъствена в зала – за Пловдив и Варна
3 лекция – 08-09.01.2022 – онлайн 3 лекция  – 15-16.01.2022 – онлайн 3 лекция – 14-15.05.2022- присъствена в зала – за София, Пловдив и Варна
4 лекция  – 05-06.02.2022 – онлайн 4 лекция  – 12-13.02.2022 – онлайн
5 лекция – 12-13.03.2022 – онлайн

6 лекция  – 02-03.04.2022 – присъствена в зала

6 лекция  – 09-10.04.2022 – онлайн

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ТЕСТОВИ ИЗПИТ ЗА ФАРМАЦЕВТИ  –  02.04.2022

5 лекция – 12-13.03.2022 – присъствена в зала

5 лекция  – 19-20.03.2022 – онлайн

ИЗПИТ –  16.04.2022

 

                                                                            ПРАКТИКУМИ

1 модул – ПРАКТИКУМИ 2 модул – ПРАКТИКУМИ
06.11.2021 30.10.2021
18.12.2021 11.12.2021
22.01.2022 29.01.2022
19.02.2022 26.02.2022
19.03.2022 09.04.2022
30.04.2022

 

Място на провеждане на присъствените лекции: 

Медицински Университет, София, ул. Здраве № 2

Медицински Университет, Пловдив, бул. Васил Априлов № 15А

Медицински Университет, Варна, ул. Марин Дринов № 55А 

Медицински Университет, Плевен, ул. Св. Климент Охридски № 1

Тракийски Университет, Стара Загора, Медицински колеж. ул.,,Армейска” № 9