График

София

1 модул 2 модул Поддържаща  квалификация
1 семинар  28-29.10.2017 1 семинар  28-29.10.2017
2 семинар  02-03.12.2017 2 семинар 02-03.12.2017
3 семинар  13-14.01.2018 3 семинар  13-14.01.2018
4 семинар  10-11.02.2018 4 семинар 10-11.02.2018  1 семинар         10-11.02.2018
5 семинар  17-18.03.2018 5 семинар 17-18.03.2018  2 семинар         17-18.03.2018
6 семинар  14-15.04.2018 Изпит             14.04.2018  3 семинар         14-15.04.2018


Пловдив

1 модул 2 модул Поддържаща  квалификация
1 семинар  21-22.10.2017 1 семинар    21-22.10.2017
2 семинар  25-26.11.2017 2 семинар   25-26.11.2017
3 семинар  20-21.01.2018 3 семинар   20-21.01.2018
4 семинар  24-25.02.2018 4 семинар   24-25.02.2018 1 семинар         24-25.02.2018
5 семинар  31-01.04.2018 5 семинар   31-01.04.2018 2 семинар         31-01.04.2018
6 семинар  28-29.04.2018 Изпит               28.04.2017 3 семинар         28-29.04.2018


Варна

1 модул 2 модул Поддържаща квалификация
 1 семинар  21-22.10.2017
 2 семинар  25-26.11.2017
 3 семинар  20-21.01.2018
 4 семинар  17-18.02.2018  1 семинар   17-18.02.2018
 5 семинар  24-25.03.2018  2 семинар   24-25.03.2018
 6 семинар  21-22.04.2018  3 семинар   21-22.04.2018


Плевен

1 модул 2 модул Поддържаща квалификация
 1 семинар  28-29.10.2017
 2 семинар  02-03.12.2017
 3 семинар  13-14.01.2018
 4 семинар  17-18.02.2018
 5 семинар  24-25.03.2018
 Изпит       21.04.2018