График

София

Място на провеждане на лекциите: Медицински университет, София, ул. Здраве № 2

1 модул 2 модул Поддържаща  квалификация
1 семинар 19-20.10.2019 1 семинар 19-20.10.2019
2 семинар 23-24.11.2019 2 семинар 23-24.11.2019
3 семинар 11-12.01.2020 3 семинар 11-12.01.2020
4 семинар 08-09.02.2020 4 семинар 08-09.02.2020  1 семинар       08-09.02.2020
5 семинар 04-05.04.2020 5 семинар 04-05.04.2020  2 семинар       04-05.04.2020
6 семинар 11-12.04.2020 ИЗПИТ – 16.05.2020  3 семинар       11-12.04.2020


Пловдив

Място на провеждане на лекциите: Медицински университет, Пловдив, бул. Васил Априлов № 15А

1 модул 2 модул Поддържаща  квалификация
1 семинар 26-27.10.2019 1 семинар 26-27.10.2019
2 семинар 30.11-01.12.2019 2 семинар 30.11-01.12.2019
3 семинар 18-19.01.2020 3 семинар 18-19.01.2020
4 семинар 22-23.02.2020 4 семинар  22-23.02.2020 1 семинар 22-23.02.2020
5 семинар 28-29.03.2020 5 семинар  28-29.03.2020 2 семинар 28-29.03.2020
6 семинар  02-03.05.2020 ИЗПИТ – 16.05.2020 3 семинар 02-03.05.2020

Варна

Място на провеждане на лекциите: Медицински университет, Варна, ул. Марин Дринов № 55А 

1 модул 2 модул Поддържаща квалификация
 1 семинар 19-20.10.2019
 2 семинар  23-24.11.2019
 3 семинар  11-12.01.2020
 4 семинар  15-16.02.2020  1 семинар 15-16.02.2020
 5 семинар  21-22.03.2020  2 семинар  21-22.03.2020
 6 семинар  25-26.04.2020  3 семинар 25-26.04.2020


Плевен

Място на провеждане на лекциите: Медицински университет, Плевен, ул. Св. Климент Охридски № 1

1 модул 2 модул Поддържаща квалификация
 1 семинар 19-20.10.2019
 2 семинар 30.11-01.12.2019
 3 семинар 18-19.01.2020
 4 семинар 15-16.02.2020
 5 семинар  07-08.03.2020
ИЗПИТ- 16.05.2020