Записване

Европейска школа по клинична хомеопатия предлага две нива на обучение: базисно обучение (две години за лекари – магистри по медицина и дентална медицина, и една година за фармацевти и медицински специалисти) и ежегодна поддържаща квалификация за лекари, преминали базисното обучение.

И двете форми на обучение се признават като продължаваща квалификация от:

  • Българския лекарски съюз (БЛС)
  • Българския фармацевтичен съюз (БФС)
  • Българската асоциация на помощник-фармацевтите (БАПФ)

Всички обучения са съобразени с високата ангажираност на лекари и фармацевти и се провеждат веднъж месечно – в събота и неделя.

БАЗИСНОТО ОБУЧЕНИЕ по клинична хомеопатия стартира през месец октомври 2022.

Графика на лекциите и практикумите можете да видите тук >>> ГРАФИК

N.B. Краен срок за записване:

За модул 1 –  30 септември 2022 г.

За модул 2 –  20 септември 2022 г.

За записване в курс по клинична хомеопатия за академичната 2022-2023 г., е необходимо и подписването на декларация за съгласие за обработка и съхранение на личните Ви данни (намира се на стр. 2 на бланка заявка). Повече информация ще откриете в раздел “Защита на личните данни”.

Заявка/декларация за записване за избрания от вас модул изтеглете от бутоните

Заявка - МОДУЛ 1Такси и банкови сметки - Модул 1
Заявка - МОДУЛ 2Такси и банкови сметки - Модул 2