Програма – Поддържаща квалификация

 

  ТЕМИТЕ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2020-2021г. ОЧАКВАЙТЕ СЛЕД 1-ви ОКТОМВРИ 2020 г.

 

Темите за академичната 2019 – 2020 година бяха:

  • Арсеникум албум, Фосфорус и Аргентум нитрикум. Клинично съпоставяне при паренхимна патология.

Лектор: д-р Петко Загорчев

  • Хомеопатия в сърдечно-съдовата патология.

Лектор: проф. Людмил Пейчев

  • Ролята на чувствителния тип в лечението на хронични и често рецидивиращи заболявания : Sepia officinalis и Pulsatilla.

Лектор: д-р Мариян Иванов

  • Лицата на псоричната реактивност.

Лектор: д-р Иван Енев

  • Възможностите на хомеопатията в юношеска възраст.

Лектор: д-р Зорка Угринова

  • Хомеопатия при респираторни заболявания.

Лектор: д-р Слави Филчев

ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ – МУ София ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ – МУ Пловдив ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ – МУ Варна
1 ЛЕКЦИЯ – 08-09.02.2020 г.

Лектори:

д-р Петко Загорчев

д-р Иван Енев

1 ЛЕКЦИЯ – 22-23.02.2020 г.

Лектори:

д-р Петко Загорчев

д-р Слави Филчев

1 ЛЕКЦИЯ – 15-16.02.2020 г.

Лектори:

д-р Мариян Иванов

д-р Иван Енев

2 ЛЕКЦИЯ – 04-05.04.2020 г.

Лектори:

проф. Людмил Пейчев

д-р Зорка Угринова

2 ЛЕКЦИЯ – 28-29.03.2020 г.

Лектори:

проф. Людмил Пейчев

д-р Мариян Иванов

2 ЛЕКЦИЯ – 21-22.03.2020 г.

Лектори:

д-р Зорка Угринова

д-р Петко Загорчев

3 ЛЕКЦИЯ – 11-12.04.2020 г.

Лектори:

д-р Слави Филчев

д-р Мариян Иванов

3 ЛЕКЦИЯ – 02-03.05.2020 г.

Лектори:

д-р Зорка Угринова

д-р Иван Енев

3 ЛЕКЦИЯ – 25-26.04.2020 г.

Лектори:

проф. Людмил Пейчев

д-р Слави Филчев