Програма – Поддържаща квалификация

 

Темите за академичната 2019 – 2020 година са:

  • Преходи на Арсеникум албум, Фосфорус и Аргентум нитрикум в хроничната патолгия. Сравнително съпоставяне.

Лектор: д-р Петко Загорчев

  • Хомеопатия в сърдечно-съдовата патология.

Лектор: проф. Людмил Пейчев

  • Ролята на чувствителния тип в лечението на хронични и често рецидивиращи заболявания : Sepia officinalis и Pulsatilla.

Лектор: д-р Мариян Иванов

  • Лицата на псоричната реактивност.

Лектор: д-р Иван Енев

  • Възможностите на хомеопатията в юношеска възраст.

Лектор: д-р Зорка Угринова

  • Хомеопатия при респираторни заболявания.

Лектор: д-р Слави Филчев