Програма – Поддържаща квалификация

Теми за академичната 2017-2018 година

 

Хомеопатията в андрологията и гинекологията

Сравнителна патология на поликрестите: Sepia officinalis и Lachesis mutus, Lycopodium clavatum и Sulfur

Техника на предписване на хомеопатичните медикаменти при често рецидивиращи и хронични заболявания: Ignatia amara, Nux vomica, Staphysagria, Gelsemium sempervirens – свръхчувствителните чувствителни типове от 4-ти квадрант

Сравнително разглеждане на медикаменти с калиев радикал

Хомеопатично лечение при болести на обмяната и хормонално-зависими оплаквания

Клинична хомеопатия при хронична патология на паренхимни органи – ВТОРА ЧАСТ