Програма – Поддържаща квалификация

 

  ТЕМИТЕ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2020-2021г. 

 

  • Хомеопатия и гериатрия-за дълголетие с високо качество на живот. Лектор: д-р Петко Загорчев
  • Хомеопатията за по-добро качество на живот при жената. Лектор: д-р Райна Томова
  • Чувствителните типове Lachesis mutus и Nux vomica, като теренно лечение при хронична и често рецидивираща патология. Лектор: д-р Мариян Иванов
  • Функционални разстройства в гастроентерологията – възможности на хомеопатията. Лектор: д-р Иван Енев
  • Малките медикаменти в Материя медика-нови възможности и терапевтични решения. Лектор: д-р Зорка Угринова
  • Лекарствени взаимодействия на детските медикаменти. Лектор: д-р Слави Филчев
ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ – МУ София ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ – МУ Пловдив ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ – МУ Плевен
1 ЛЕКЦИЯ – 20-21.02.2021 г.

Лектори:

д-р Мариян Иванов

д-р Слави Филчев

1 ЛЕКЦИЯ – 20-21.02.2021 г.

Лектори:

д-р Мариян Иванов

д-р Слави Филчев

1 ЛЕКЦИЯ – 20-21.02.2021 г.

Лектори:

д-р Мариян Иванов

д-р Слави Филчев

2 ЛЕКЦИЯ – 27-28.03.2021 г.

Лектори:

д-р Райна Томова

д-р Зорка Угринова

2 ЛЕКЦИЯ – 27-28.03.2021 г.

Лектори:

д-р Райна Томова

д-р Зорка Угринова

2 ЛЕКЦИЯ – 27-28.03.2021 г.

Лектори:

д-р Райна Томова

д-р Зорка Угринова

3 ЛЕКЦИЯ – 17-18.04.2021 г.

Лектори:

д-р Петко Загорчев

д-р Иван Енев

3 ЛЕКЦИЯ – 17-18.04.2021 г.

Лектори:

д-р Петко Загорчев

д-р Иван Енев

3 ЛЕКЦИЯ – 17-18.04.2021 г.

Лектори:

д-р Петко Загорчев

д-р Иван Енев