Програма – Поддържаща квалификация

 

На вашето внимание теми за академичната 2018 – 2019 година са:

  • Хранителни непоносимости. Хранителни предпочитания. Хомеопатично лечение на свързаната с тях имуно-алергична патология

Лектор: д-р Петко Загорчев

  •  Ролята на модалностите и съпътстващите симптоми за избора на хомеопатичен медикамент при остра и хронична патология

Лектор: проф. Людмил Пейчев

  • Ролята на чувствителния тип в лечението на хронични и често рецидивиращи заболявания

Лектор: д-р Мариян Иванов

  •  Сикотичната реактивност и болестите на цивилизацията

Лектор: д-р Иван Енев

  •  Сравнително разглеждане на медикаментите с натриев радикал

Лектор: д-р Зорка Угринова

  • Хомеопатия в педиатрията

Лектор: д-р Слави Филчев

Пълната програма по градове можете да видите тук >>>>>>