Програма – 2-ри модул

ПЪРВИ СЕМИНАР

 

Дерматология. Ревматология. Обменни заболявания

Първи ден

09.00 – 10.00 Възможности и ограничения на хомеопатичното лечение при хронични болести

10.00 – 10.45 Техники за предписване при хронично лечение

10.45 – 11.00 ПОЧИВКА

11.00 – 12.30 Материя Медика: PETROLEUM, GRAPHITES, SELENIUM METALLICUM

12.30 – 14.00 ПОЧИВКА

14.00 – 15.30 Хомеопатично лечение при хронични дерматози. Екзема. Атопичен дерматит.

15.30-15.45 ПОЧИВКА

15.45-17.00 Материя Медика: KALIUM BROMATUM. Хомеопатично лечение при акне

Втори ден

09.00 – 9.45 Хомеопатично лечение при хронична уртикария

09.45 – 10.15 Хомеопатично лечение при брадавици

10.15 – 10.30 ПОЧИВКА

10.30 – 11.00 Материя Медика: TUBERCULINUM RESIDUUM

11.00 – 12.30 Хомеопатично лечение при артроза и артрит. Подагра.

 

ВТОРИ СЕМИНАР

 

Гастроентерология. Урология. Алергология

Първи ден

09.00 – 10.30 Материя Медика: ARSENICUM ALBUM. CAUSTICUM.

10.30 – 10.45 ПОЧИВКА

10.45 – 12.30 Материя Медика: ARGENTUM NITRICUM. Хомеопатично лечение при гастроезофагеална рефлуксна болест. Синдром на раздразненото черво.

12.30 – 14.00 ПОЧИВКА

14.00 – 14.45 Материя Медика: KALIUM CARBONICUM, HYDRASTIS CANADENSIS

14.45 – 15.45 Хомеопатичен дренаж. Хомеопатично лечение при жлъчно-чернодробна патология

15.45 – 16.00 ПОЧИВКА

16.00 – 17.00 Хомеопатично лечение при рецидивиращи пикочни инфекции

 

Втори ден

09.00 – 10.30 Обсъждане на теста и клинични случаи

10.30 – 10.45 ПОЧИВКА

10.45 – 11.15 Хомеопатично лечение при хиперплазия на простата

11.15 – 12.30 Хомеопатично лечение при хроничен ринит. Астма

 

ТРЕТИ СЕМИНАР

 

Педиатрия

Първи ден

9.00 – 9.30 Хомеопатичен преглед в детска възраст при хронична и често рецидивираща патология

9.30 – 10.30 Характеристика на най-честите детски чувствителни типове: CALCAREA CARBONICA, LYCOPODIUM CLAVATUM

10.30 –  10.45 ПОЧИВКА

10.45 – 12.30 Характеристика на най-честите детски чувствителни типове: PULSATILLA, SILICEA, NATRUM MURIATICUM, PHOSPHORUS

12.30 – 14.00 ПОЧИВКА

14.00 – 14.45 Характеристика на най-честите детски чувствителни типове: CALCAREA PHOSPHORICA. Хомеопатично лечение при болки на растежа

14.45 – 15.30 Хомеопатично лечение при аденоидни вегетации

15.30 – 15.45 ПОЧИВКА

15.45 – 17.00 Хомеопатично лечение при рецидивиращи инфекции на ГДП

 

Втори ден

09.00 – 10.30 Обсъждане на теста и клинични случаи

10.30 – 10.45 ПОЧИВКА

10.45 – 11.30 Хомеопатично лечение при поведенчески смущения в детска възраст. Тикове. Заекване

11.30 – 12.30 Хомеопатично лечение при нарушения на съня. Енуреза

 

ЧЕТВЪРТИ СЕМИНАР

Гинекология. Неврология.

Първи ден

09.00 – 9.45 Материя медика: LACHESIS MUTUS.

9.45 – 11.00 Хомеопатично лечение при хронични и рецидивиращи гинекологични инфекции

11.00 – 11.15 ПОЧИВКА

11.15 – 12.30 Хомеопатично лечение при ПМС. Менорагия и метрорагия

12.30 – 14.00 ПОЧИВКА

14.00 – 15.30 Хомеопатично лечение при мастопатия. Дисменорея.

15.30 – 15.45 ПОЧИВКА

15.45 -17.00 Хомеопатично лечение при перименопауза, менопауза и постменопауза.

 

Втори ден

09.00 – 10.30 Обсъждане на теста и клинични случаи

10.30 – 10.45 ПОЧИВКА

10.45 – 11.45 Хомеопатично лечение при главоболие

11.45 – 12.30 Хомеопатично лечение при депресия и тревожни разстройства

 

ПЕТИ СЕМИНАР

Гериатрия. Палиативни грижи. Ендокринология и обменни заболявания

Първи ден

09.00 – 10.00 Възможности на хомеопатичното лечение в гериатрията. BARYTA CARBONICA

10.00 – 10.30 Материя медика: ARSENICUM IODATUM

10.30 – 10.45 ПОЧИВКА

10.45 – 11.45 Хомеопатично лечение при атеросклероза

11.45 – 12.30 Хомеопатично лечение при световъртеж

12.30 – 14.00 ПОЧИВКА

14.00 – 14.30 Хомеопатично лечение при начални прояви на деменция

14.30 – 15.00 Хомеопатично лечение при болести на щитовидната жлеза

15.00 – 15.30 Хомеопатично лечение при хиперхолестеролемия

15.30 – 15.45 ПОЧИВКА

15.45 – 16.15 Хомеопатично лечение при обезитас и целулит

16.15 – 17.00 Хомеопатично лечение при захарен диабет

 

Втори ден

9.00 – 10.30 Обсъждане на теста и клинични случаи

10.30 – 10.45 ПОЧИВКА

10.45 – 11.30 Поддържаща хомеопатична терапия при болни с онкологични заболявания

11.30-12.30 Нозоди

15.45-16.30 Нозоди. Обобщение на модула. Обобщение на обучението.