Програма – 1-ви модул

    Първи семинар

Първи ден

Представяне, цели на обучението.
Увод в принципите на хомеопатичното лечение. История. Българска хомеопатична школа.
Място на хомеопатията в общата медицинска практика. Видове хомеопатично лечение: хомеопатия в острата патология, хомеопатия в хроничната патология, палиативно хомеопатично лечение.
Параметри на индивидуалната реактивност.
Хомеопатични лекарства. Производство. Безкрайно малка доза – съвременните физикохимични и биологични обяснения. Хормеза. Значение на динамизацията.
Материя медика: Arnica montana, Rhus toxicodendron, Ruta graveolens.

Втори ден

Хомеопатично лечение при травми на меките тъкани.
Материя медика: Aconitum napellus, Ferrum phosphoricum, Belladonna.
Хомеопатично лечение при остър фебрилен синдром.
Хомеопатично лечение при остър ринит.

Втори семинар

Първи ден

Материя медика: Bryonia alba, Gelsemium sempervirens, Phytolacca decandra, Stramonium.
Хомеопатично лечение при грип и грипоподобни синдроми. Прегракване, афония, ларингит. Различни видове кашлица. Tрахеит.

Втори ден

Материя медика: Apis mellifica, Hepar sulfur, Pyrogenium, Mercurius solubilis.
Хомеопатично лечение при остри гнойни процеси: хордеолум, фурункул, панарициум. Остри синуити. Отит и тонзилофарингит.

Трети семинар

Първи ден

Понятие за конституция в хомеопатията. Увод в хомеопатичното лечение при хронична патология.
Материя медика: Calcarea carbonica, Calcarea phosphorica, Calcarea fluorica.
Хомеопатично лечение в кърмаческата възраст. Лошо храносмилане при кърмачето. Никнене на зъбите. Седалищен еритем. Безсъние.
Хомеопатично лечение при варицела, рубеола, морбили, паротит.

Втори ден

Хомеопатично лечение при травми със засягане на костите и нервната система: навяхвания, фрактури, травми на ЦНС и периферната нервна система.
Материя медика: Ipeca, Drosera, Antimonium tartaricum.
Хомеопатично лечение при инфекции на долните дихателни пътища – бронхит, бронхиолит, пневмония.
Материя медика: Silicea, Sulfur iodatum.

Четвърти семинар

Първи ден

Материя медика: Actea racemosa, Sepia officinalis.
Хомеопатично лечение при бременни. Прилошаване при пътуване.
Хомеопатично лечение в перинаталния период: подготовка за родова дейност, раждане, поддръжка на кърменето, астения и депресия след раждането.
Материя медика: Berberis vulgaris, Dioscorea villosa, Sabal serrulata, Cantharis vesicatoria.

Втори ден

Хомеопатично лечение при остра патология на отделителната система: остри пикочни инфекции, нефролитиазна криза, ретенция на урина.
Материя медика: Podophyllum peltatum, Aloe socotrina, Aesculus hippocastanum.
Хомеопатично лечение при остри смущения в гастроентерологията: остър гастроентерит, холелитиазна криза, хемороиди, запек.
Материя медика: Pulsatilla, Phosphorus.

Пети семинар

Първи ден

Понятие за чувствителен тип. Понятие за хронична реактивност. Псора.
Материя медика: Sulfur, Psorinum, Lycopodium clavatum.
Хомеопатично лечение при остри състояния в дерматологията: херпес симплекс, херпес зостер, молускум контагиозум, пиодермии.
Остра уртикария, ухапвания от насекоми, изгарания, измръзвания.

Втори ден

Понятие за хронична реактивност: туберкулинизъм.
Материя медика: Tuberculinum, Aviaire, Natrum muriaticum. Histaminum, Poumon histamine, Sabadilla officinarum, Euphrasia officinalis.
Хомеопатично лечение при алергичен ринит и сенна хрема.
Хомеопатично лечение в пред- и пост-оперативен период.

 Шести семинар

Първи ден

Хомеопатично лечение при остри съдови заболявания.
Понятие за хронична реактивност: сикоза.
Материя медика: Thuya occidentalis, Medorrhinum.
Хомеопатично лечение при остри и обострени ревматологични заболявания.

Втори ден

Материя медика: Ignatia amara, Nux vomica, Staphysagria.
Хомеопатично лечение при остри психични разстройства: паническа атака, тревожност, остри реакции на стрес, безсъние.
Техники на предписване на хомеопатично лечение при хронична патология: обзор. Досие на пациента.