Сертификати

СЕРТИФИКАТИ ЗА ЛЕКАРИТЕ:

  • Издават се на база участие в 11 двудневни семинара и успешно положен изпит по клинична хомеопатия.
  • Изпитът е писмен и се състои в решаване на тест и на няколко клинични случая.
  • Сертификатите се издават от Европейската школа по клинична хомеопатия.

 

СЕРТИФИКАТИ ЗА ФАРМАЦЕВТИТЕ:

  • Издават се на база участие в 5 двудневни семинара и успешно положен изпит по клинична хомеопатия.
  • Изпитът е писмен и се състои в решаване на тест. За успешно положен се признава резултат над 51% успеваемост.
  • Сертификатите се издават съвместно от Българският Фармацевтичен съюз (БФС) / Българска асоциация на помощник-фармацевтите (БАПФ) и от Европейската школа по клинична хомеопатия.