Сертификати

Сертификати за лекарите:
Издават се на база участие в 11 двудневни семинара и успешно положен изпит по клинична хомеопатия.
Изпитът е писмен и се състои в решаване на тест и на няколко клинични случая.
Сертификатите се издават съвместно от съответния Медицински Университет и от Европейската школа по клинична хомеопатия.

Сертификати за фармацевтите:
Издават се на база участие в 5 двудневни семинара.
Сертификатите се издават съвместно от Българският Фармацевтичен съюз и от Европейската школа по клинична хомеопатия.