Мисия

Европейската Школа по Клинична Хомеопатия е създадена по инициатива на екип от висококвалифицирани, дългогодишни български преподаватели по клинична хомеопатия с изграден международен авторитет.
Тя е независима организация, обединяваща лекари – съмишленици, които отлично познават и успешно използват клиничната хомеопатия в своята ежедневна лекарска практика. По-голямата част от тях са университетски преподаватели, някои от които и хабилитирани.
Нашата мисия е да развиваме, утвърждаваме и популяризираме клиничната хомеопатия в България и чужбина.
Нашето желание е да споделяме своите знания и натрупан опит с колегите, искащи да се обучат в използването на този специфичен метод на лечение.
Ние познаваме добре хомеопатията и изкуството на преподаването, но не по-малко добре познаваме и нагласите и специфичните потребности на българските лекари и фармацевти. Затова предлагаме обучение със силна практическа ориентация, което обединява най-добрите европейски практики.
Дълбоко вярваме, че истински доброто обучение в което и да е направление на медицинската наука минава само през тясното сътрудничество с академичните среди и медицинските университети и затова работим в партньорство с:

Медицински Университет, София

Медицински Университет, Пловдив

Медицински Университет, Варна

Медицински Университет, Плевен

Успешно завършилите курсовете на обучение по клинична хомеопатия, получават Сертификат, а обучението се признава за продължаваща квалификация от Българския лекарски съюз, Българския фармацевтичен съюз и Българската асоциация на помощник-фармацевтите.
След базисното обучение, ние продължаваме контактите си със завършилите лекари като организираме ежегодно курсове за продължаваща квалификация, призната като такава от Българския лекарски съюз.
Екипът на Европейската школа по клинична хомеопатия се включва в разнообразни национални и международни медицински и фармацевтични форуми, а асоциираните към школата преподаватели – реномирани лекари и отлични професионалисти в своята област, изкушени от клиничната хомеопатия, дават ценен принос за още по-интересния професионален диалог.