Преподаватели

За нас – Преподаватели

Екипът от преподаватели на Европейската школа по клинична хомеопатия включва едно основно ядро от преподаватели, които освен добра теоритична подготовка и опит в преподаването имат и богат практически опит като лекари, прилагащи в своята ежедневна медицинска практика методът на клиничната хоемопатия. Повече детайли за преподавателите от този основен екип можете да научите ТУК.

Освен това, Европейската школа по клинична хомеопатия има удоволствието да работи и с екип от асоциирани преподаватели. Всеки от тях е изявен клиницист в своята област, изкушен да прилага и методите на клиничната хомеопатия. Те са ценен партньор на основния екип преподаватели при осъществяването на професионални срещи с лекарите-хомеопати, при подготовката на съвместни презентации  за участие в различни медицински форуми у нас и в чужбина и за осъществяването на съвместни публикации. Повече за екипът от асоциирани преподаватели можете да научите ТУК.