Структура на сайта

1. За нас:

– Мисия

– Управленски екип

– Преподавателски екип

Основен екип

Асоциирани преподаватели

– Партньори

– Съсловен живот

– Другите за нас

– Галерия

2. За хомеопатията:

– Принципи на хомеопатичното лечение

– Хомеопатични медикаменти

– История на хомеопатията

3. Курсове

– Програма

1-ви модул

2-ри модул

Поддържаща квалификация

– График

София

Пловдив

Варна

Плевен

Преподаватели

Основен екип

Асоциирани преподаватели

Сертификати

Записване

Формуляр за записване

4. Литература

Препоръчителна литература