Съсловен живот

Лекарите, завършили курсовете по клинична хомеопатия са поканени да станат активни членове на  Българската медицинска хомеопатична организация (БМХО), а фармацевтите и другите медицински специалисти, завършили курсовете могат да бъдат нейни асоциирани членове.
БМХО организира за своите членове ежегодни професионални срещи, позволяващи интересни  дискусии по актуални медицински въпроси с представяне както на алопатичната, така и на хомеопатичната гледна точка по разискваните теми. Един от най-големите форуми, организирани от БМХО, е ежегодната конференция по клинична хомеопатия с международно участие, традиционно провеждана в Несебър. БМХО организира и други интересни събития за своите членове, повече информация, за които можете да получите на нейната интернет страницата:www.bmho.bg.
Българската медицинска хомеопатична организация е асоцииран член на Българския лекарски съюз и Съюзът на българските медицински специалисти.