XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ – АЛБЕНА 2013

 

Уважаеми колеги,

Имаме удоволстволствието да ви поканим на XII Национална Конференция по Клинична Хомеопатия с международно участие. /покана /
По време на форума ще бъдат официално връчени удостоверенията за завършен основен курс по хомеопатия и за курс поддържаща квалификация на лекарите, както и атестатите по хомеопатия на фармацевтите от випуск 2013.
Темата на Конференцията тази година е:
“Приносът на клиничната хомеопатия в педиатрията”
Конференцията ще се проведе на следните дати:  31 май, 1 и 2 юни 2013 година, в  Конгресната зала на хотел “Добруджа”, Курортен комплекс Албена.
За да потвърдите участието си, моля изпратете най-късно до 10 май 2013 г.:
1. Попълнена заявка за участие в научната част.
2. Попълнена заявка за хотелско настаняване.
3. Копие от платежните нареждания
на адрес
БМХО
п.к. 40
1407 София
Регистрацията и хотелското настаняване се извършва в Конгресен Център, хотел “Добруджа” от 11:00 до 15:00 часа на 31 май. Откриването е на 31 май от 16:00 часа в конгресната зала на хотел “Добруджа”.
По време на форума ще бъдат официално връчени удостоверенията за завършен основен курс по хомеопатия и за курс поддържаща квалификация на лекарите, както и атестатите по хомеопатия на фармацевтите от випуск 2013.
Темата на Конференцията тази година е:
“Приносът на клиничната хомеопатия в педиатрията”
Конференцията ще се проведе на следните дати:  31 май, 1 и 2 юни 2013 година в  Конгресната зала на хотел “Добруджа”, к.к. Албена.
За да потвърдите участието си, моля изпратете най-късно до 10 май 2013 г.:
3. Копие от платежните нареждания
на адрес
БМХО
п.к. 40
1407 София
Регистрацията и хотелското настаняване се извършва в Конгресен Център, хотел “Добруджа” от 11:00 до 15:00 часа на 31 май. Откриването е на 31 май от 16:00 часа в конгресната зала на хотел “Добруджа”.
До скоро!