Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на традиционните професионални срещи за лекари-хомеопати.
Представяме ви графика за провеждането им през м. ЯНУАРИ.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 21.01.2017 г., събота
Тема: „Растителните отрови в Материя Медика“
Лектори: Д-р Петко Загорчев, ЕШКХ
Начало на семинара: 10.00 ч.
Място на провеждане: Конферентна зала, хотел “Конкорд”, гр. Велико Търново

СОФИЯ – 21.01.2017 г., събота
Тема: „Лицата на дистреса“
Лектори: Д-р Райна Томова, ЕШКХ
Начало на семинара: 10.00 ч.
Място на провеждане: Аудитория 2, МБИ, ул. Здраве 2, гр. София

ПЛОВДИВ – 21.01.2017 г., събота
Тема: „Остри вирусни инфекции. Хомеопатичен алгоритъм“
Лектори: Д-р Зорка Угринова, ЕШКХ
Начало на семинара: 10.30 ч.
Място на провеждане:  Зала 2, Аудиторен комплекс МУ, Пловдив, гр. Пловдив

ВАРНА – 21.01.2017 г., събота
Тема: „Често боледуващото дете“
Лектори: Д-р Иван Енев, ЕШКХ
Начало на семинара: 10.00 ч.
Място на провеждане: Аудитория 2, МУ, Варна, гр. Варна

ПЛЕВЕН – 22.01.2017 г., неделя
Тема: „Растителните отрови в Материя Медика“
Лектори: Д-р Петко Загорчев, ЕШКХ
Начало на семинара: 10.00 ч.
Място на провеждане:  Зала “Асклепий”, МУ, Плевен, гр. Плевен

БУРГАС – 22.01.2017 г., неделя
Тема: „Често боледуващото дете“
Лектори: Д-р Иван Енев, ЕШКХ
Начало на семинара: 10.00 ч.
Място на провеждане: Конферентна зала, хотел “Аква”, гр. Бургас

СТАРА ЗАГОРА – 22.01.2017 г., неделя
Тема: „Остри вирусни инфекции. Хомеопатичен алгоритъм“
Лектори: Д-р Зорка Угринова, ЕШКХ
Начало на семинара: 10.30 ч.
Място на провеждане: хотел “Верея”, гр. Стара Загора