Авторите д-р Драгомир Грудев, д-р Зорка Угринова, д-р Иван Енев и д-р Слави Филчев представят един различна Материя медика със силна практическа насоченост, която да бъде от полза на всички лекари и фармацевти, практикуващи хомеопатия, както и на тези, които сега се посвещават на нейното изучаване. Тя е изградена като дидактическо помагало и нейната конструкция е подчинена на нуждата от бърза ориентация при избор на медикамент или медикаменти.

Всеки медикамент е представен в пет рубрики:

–          Тропизъм

–          Критерии за избор

–          Модалности

–          Показания /посочени са и примерни дозировки, съобразени със степента на подобие/.

–          Обобщение и лекарствени взаимоотношения

Особено внимание в този труд заслужават  следните рубрики:

–          Критерии  за  избор, в  която са  изброени  най-съществените  характеристики на даденото лекарство, които са основание за неговото предписване /симптом, усещане, локална или обща модалност, каузалност и др./ и които заедно или поотделно представят в най-голяма степен индивидуалността на лекарството и го отличават от всички други.

–          Обобщение  и  лекарствени  взаимоотношения, в която  са  посочени  лекарствени взаимодействия  с други, комплементарни, симптоматични и теренни лекарства.

–          Терапевтичен индекс, който дава възможност за бърза ориентация в избора на хомеопатични медикаменти при описаните нозологични единици и патологични симптоми.

Откъси от Приложна материя медика можете да видите в новия брой на в. Акта хомеопатика, който предстои да излезе до броени дни.

Print