Представители на Европейска Школа по Клинична Хомеопатия и Българска медицинска хомеопатична организация взеха участие във Втория Конгрес на SHISSO в Страсбург

Представители на Европейската школа по клинична хомеопатия и Българска медицинска хомеопатична организация взеха участие във Втория конгрес на SHISSO (Международно хомеопатично дружество за поддържаща терапия в онкологията) в Страсбург, който се проведе на 29-30 Юни. По време на Конгреса бяха дискутирани възможностите на хомеопатията като подкрепяща терапия при провеждане на лъчетерапия и химиотерапия, палиативни грижи и възстановяване след рак. Изготвят се консенсусни протоколи, които Европейската школа по клинична хомеопатия и Българската медицинска хомеопатична организация ще предоставят на своите курсисти и членове.

 

Leave a comment