Теми на курс Поддържаща квалификация за академичната 2019-2020 г.

Уважаеми колеги,

Представяме ви темите на курс Поддържаща квалификация за академичната 2019 – 2020 година:

 • Преходи на Арсеникум албум, Фосфорус и Аргентум нитрикум в хроничната патолгия. Сравнително съпоставяне.
  Лектор: д-р Петко Загорчев
 • Хомеопатия в сърдечно-съдовата патология.
  Лектор: проф. Людмил Пейчев
 • Ролята на чувствителния тип в лечението на хронични и често рецидивиращи заболявания : Sepia officinalis и Pulsatilla.
  Лектор: д-р Мариян Иванов
 • Лицата на псоричната реактивност.
  Лектор: д-р Иван Енев
 • Възможностите на хомеопатията в юношеска възраст.
  Лектор: д-р Зорка Угринова
 • Хомеопатия при респираторни заболявания.
  Лектор: д-р Слави Филчев

Leave a comment