Отлагат се професионални срещи Варна, Бургас и София през април 2020 г.