Онлайн професионални срещи на БМХО на 23 април от 18:00 до 20:00 ч.