Започна записването за курс поддържаща квалификация за академичната 2020-2021г.

Уважаеми колеги,

Започна записването за  курс поддържаща квалификация за академичната 2020-2021г.

Темите тази година са:

  • Хомеопатия и гериатрия-за дълголетие с високо качество на живот. Лектор: д-р Петко Загорчев
  • Хомеопатията за по-добро качество на живот при жената. Лектор: д-р Райна Томова
  • Чувствителните типове Lachesis mutus и Nux vomica, като теренно лечение при хронична и често рецидивираща патология. Лектор: д-р Мариян Иванов
  • Функционални разстройства в гастроентерологията – възможности на хомеопатията. Лектор: д-р Иван Енев
  • Малките медикаменти в Материя медика-нови възможности и терапевтични решения. Лектор: д-р Зорка Угринова
  • Лекарствени взаимодействия на детските медикаменти. Лектор: д-р Слави Филчев

Датите на онлайн семинарите са:

1 лекция – 20-21.02.2021 г.

2 лекция – 27-28.03.2021 г.

3 лекция – 17-18.04.2021 г.

 ИЗТЕГЛИ ЗАЯВКА ЗА ЗАПИСВАНЕ  >>>> ТУК

Заявката се изпраща заедно с копие от платежното нареждане за внесена такса

с препоръчано писмо на адрес: гр. София 1408, кв. „Южен парк“, бл. 29, вх. Б, офис 1 или на електронен адрес: info@clinicalhomeopathy.eu

Краен срок за записване: 15 февруари 2021г.

Leave a comment