Дискусионен клуб “Клинична хомеопатия” на тема: “Приносът на хомеопатията при социално значими заболявания” 26 юни

Уважаеми колеги,

Срещите в Дискусионен клуб “Клинична хомеопатия” са безплатни онлайн събития, предназначени за лекари, фармацевти и медицински специалисти, завършили или обучаващи се в курсовете по клинична хомеопатия, желаещи да обменят идеи и клиничен опит за приложението на клиничната хомеопатия при различни здравни проблеми. Регистрирайки се за това събитие, Вие потвърждавате, че сте част от тази професионална група.

Дискусионният клуб на тема “Приносът на хомеопатията при социално значими заболявания” ще се проведе на 26.06.2021 г. в платформата zoom с лектори:

  • проф. д-р Людмил Пейчев, МУ, Пловдив, преподавател в Европейска школа по клинична хомеопатия
  • д-р Иван Енев, общопрактикуващ лекар, Враца, преподавател в Европейска школа по клинична хомеопатия.

Предвижда се сутрешен блок от 9:30 до 12:00 ч. с 15 минути почивка от 10:45 до 11:00 ч., който ще бъде воден от проф. Пейчев и д-р Енев. Следва обедна почивка между 12:00 и 13:00 ч.След 13:00 ч. Ви приканваме да споделите своя опит, да зададете своите въпроси, да представите своите интересни или трудни клинични случаи в рамките на дискутираната тема. Това е и времето, в което проф. Пейчев и д-р Енев ще отговарят на въпросите, постъпили по време на първата част от събитието и ще представят свои клинични казуси. Продължителността на следобедния блок ще зависи от броя постъпили въпроси и клинични случаи.

Приканваме Ви, ако желаете Ваши клинични казуси да бъдат дискутирани в хода на презентацията, да ги изпратите предварително на адрес: info@clinicalhomeopathy.eu. Срок за изпращане: 22.06.2021 г.

ЗАПИШИ СЕ ТУК  >>>>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfedbtLqvFZG90vKQUt8S_q6VUyZMZYnvzFz_Nbbs1pPA_gyw/viewform

Срок за записване: 24.06.2021 г.На посочения от Вас имейл адрес, на 25.06.2021 г. ще получите линк за включване към събитието.При нужда от допълнителна информация: 0888 148 912 – д-р Райна Томова или 0884 058 885 / 02 968 19 12 – Елизабета Крумова