Уважаеми колеги,

Започна записването за курса по поддържаща квалификация за 2022 г.
Семинарите на модул Поддържаща квалификация са организирани съвместно с Европейска школа по клинична хомеопатия и МУ-София, МУ- Пловдив, МУ- Варна и са предназначени за лекарите, завършили основния цикъл на обучение по клинична хомеопатия. Лекциите ще бъдат присъствени в залите на университетите. За записване в курса е необходимо и попълването на декларация за съгласие за обработка и съхранение на личните Ви данни (повече информация ще откриете в раздел “Защита на личните данни”).

Изтегли декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни ТУК

Изтегли заявка за записване в МУ-СОФИЯ   

Изтегли заявка за записване в МУ-ПЛОВДИВ   

Изтегли заявка за записване в МУ-ВАРНА   

Изтегли заявка за записване на ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ  >>>>> 

 

ТЕМИТЕ:

  • Клинична съпоставка на медикаментите Baryta carbonica, Silicea, Causticum, Phosphorus в третата възраст.

Лектор: д-р Петко Загорчев

  • Техника на подбор на подходящите хомеопатични лекарства в дерматологията.

Лектор: д-р Мариян Иванов

  • Хомеопатична стратегия в детската патология

Лектор: д-р Слави Филчев

  • Клинична съпоставка на медикаментите Baryta carbonica, Silicea, Causticum, Phosphorus в детската възраст.

Лектор: д-р Зорка Угринова

  • Предизвикателствата на Anacardium orientale и Aurum metallicum в ежедневната лекарска практика

Лектор: Проф. Людмил Пейчев

  • Еволюция на реактивността при хроничната патология

Лектор: д-р Иван Енев

N.B. Краен срок за записване:  21.03.2022

ГРАФИК НА ЛЕКЦИИТЕ: 

ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ – МУ София ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ – МУ Пловдив ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ – МУ Варна
1 ЛЕКЦИЯ – 26-27.03.2022 г.

Лектори:

д-р Зорка Угринова

д-р Петко Загорчев

1 ЛЕКЦИЯ – 26-27.03.2022 г.

Лектори:

проф. Людмил Пейчев

д-р Мариян Иванов

1 ЛЕКЦИЯ – 26-27.03.2022 г.

Лектори:

д-р Слави Филчев

д-р Иван Енев

2 ЛЕКЦИЯ – 09-10.04.2022 г.

Лектори:

д-р Слави Филчев

д-р Иван Енев

2 ЛЕКЦИЯ – 16-17.04.2022 г.

Лектори:

д-р Зорка Угринова

д-р Петко Загорчев

2 ЛЕКЦИЯ – 16-17.04.2022 г.

Лектори:

проф. Людмил Пейчев

д-р Мариян Иванов

3 ЛЕКЦИЯ – 14-15.05.2022 г.

Лектори:

проф. Людмил Пейчев

д-р Мариян Иванов

3 ЛЕКЦИЯ – 14-15.05.2022 г.

Лектори:

д-р Слави Филчев

д-р Иван Енев

3 ЛЕКЦИЯ – 14-15.05.2022 г.

Лектори:

д-р Зорка Угринова

д-р Петко Загорчев