Всички новини

ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ ЗА ЛЕКАРИТЕ, ПРАКТИКУВАЩИ КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ – м. АПРИЛ

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на традиционните професионални срещи за лекари-хомеопати.

Представяме ви графика за провеждането им през м. АПРИЛ.

ЗАПОЧВАТ СЕМИНАРИТЕ ОТ МОДУЛ ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ

Започват семинарите от модул ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ, организирани съвместно от Европейска школа по клинична хомеопатия и Медицинските университети на София, Пловдив и Плевен, и предназначени за лекарите, завършили основния цикъл на обучение по клинична хомеопатия.

ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ ЗА ЛЕКАРИТЕ, ПРАКТИКУВАЩИ КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ – м. ЯНУАРИ

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на традиционните професионални срещи за лекари-хомеопати.
Представяме ви графика за провеждането им през м. ЯНУАРИ.

ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ ЗА ЛЕКАРИТЕ, ПРАКТИКУВАЩИ КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ – м. НОЕМВРИ 2014 г.

Уважаеми колеги,
Стана традиция БМХО да организира за своите членове т.нар. професионални срещи, посветени на актуална за сезона патология и новости в алопатичната терапия. Професионалните срещи се утвърдиха като място за споделяне на клиничен опит, обмен на идеи при конкретни клинични случаи и интересен и разширен прочит на познати медикаменти от Материя медика със съответното им клинично приложение.
Професионални срещи се провеждат по график в София, Плевен, Пловдив, Стара Загора, Варна и Бургас.
Темите са продиктувани от интереса на колегите в аудиторията и засягат казуси от ежедневната ни лекарска практика.