Всички новини

ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ ЗА ЛЕКАРИТЕ, ПРАКТИКУВАЩИ КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ – м. АПРИЛ

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на традиционните професионални срещи за лекари-хомеопати.

Представяме ви графика за провеждането им през м. АПРИЛ.