Всички новини

ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ ЗА ЛЕКАРИТЕ, ПРАКТИКУВАЩИ КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ – м. АПРИЛ

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на традиционните професионални срещи за лекари-хомеопати.

Представяме ви графика за провеждането им през м. АПРИЛ.

ЗАПОЧВАТ СЕМИНАРИТЕ ОТ МОДУЛ ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ

Започват семинарите от модул ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ, организирани съвместно от Европейска школа по клинична хомеопатия и Медицинските университети на София, Пловдив и Плевен, и предназначени за лекарите, завършили основния цикъл на обучение по клинична хомеопатия.

Професионални срещи за лекарите, практикуващи клинична хомеопатия – м. януари 2015г.

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на традиционните професионални срещи за лекари-хомеопати.
Представяме ви графика за провеждането им през м. ЯНУАРИ.

Професионални срещи за лекарите, практукуващи клинична хомеопатия – м. Ноември 2014 г.

Уважаеми колеги,
Стана традиция БМХО да организира за своите членове т.нар. професионални срещи, посветени на актуална за сезона патология и новости в алопатичната терапия. Професионалните срещи се утвърдиха като място за споделяне на клиничен опит, обмен на идеи при конкретни клинични случаи и интересен и разширен прочит на познати медикаменти от Материя медика със съответното им клинично приложение.
Професионални срещи се провеждат по график в София, Плевен, Пловдив, Стара Загора, Варна и Бургас.
Темите са продиктувани от интереса на колегите в аудиторията и засягат казуси от ежедневната ни лекарска практика.

ЗАПОЧВА ЗАПИСВАНЕТО ЗА КУРСОВЕТЕ ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2015-2016г.

Онези от вас, които желаят да обогатят своята терапевтична палитра с възможностите на хомеопатията, са добре дошли в курсовете, организирани от Европейска школа по клинична хомеопатия, с подкрепата на медицинските университети на София, Пловдив, Варна и Плевен.

XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ – АЛБЕНА 2013

Уважаеми колеги,
Имаме удоволстволствието да ви поканим на Дванадесетата Национална Конференция по Клинична Хомеопатия с международно участие, която се организира от Българска Медицинска Хомеопатична Организация със съдействието на Боарон България.

ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ ЗА ЛЕКАРИТЕ, ПРАКТИКУВАЩИ КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ – м. ЯНУАРИ 2014 г.

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на професионалните срещи за лекари хомеопати.
Представяме ви графика за провеждането им през м. ЯНУАРИ.

ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ ЗА ЛЕКАРИТЕ, ПРАКТИКУВАЩИ КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ – м. ФЕВРУАРИ 2014 г.

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на професионалните срещи за лекари хомеопати.
Представяме ви графика за провеждането им през м. ФЕВРУАРИ.

ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ ЗА ЛЕКАРИТЕ, ПРАКТИКУВАЩИ КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ – м. ДЕКЕМВРИ 2013 г.

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на професионалните срещи за лекари хомеопати.
Представяме ви графика за провеждането им през м. ДЕКЕМВРИ.

УСПЕШЕН СТАРТ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

ЗАПОЧНА ОБУЧЕНИЕТО ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2013-2014 г.

На 21-22.10.2013 г. стартира новата учебна година по клинична хомеопатия за лекари и фармацевти в София и Варна.
На 28-29.10.2013 г. се проведе официалното откриване на учебната 2013/14 година в Плевен и Пловдив.

ЗАВЪРШИ УЧЕБНАТА 2012/13 ГОДИНА ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ ПО ПРОГРАМИ НА ЕШКХ

305 лекари и 68 фармацевти от цялата страна завършиха обучението си по клинична хомеопатия по програми на ЕШКХ за учебната 2012/13 година.
Курсовете се провеждаха в Медицинските университети в градовете София, Пловдив, Плевен и Варна.