Без категория

ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ ЗА ЛЕКАРИТЕ, ПРАКТИКУВАЩИ КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ – м. АПРИЛ

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на традиционните професионални срещи за лекари-хомеопати.

Представяме ви графика за провеждането им през м. АПРИЛ.

ЗАПОЧВАТ СЕМИНАРИТЕ ОТ МОДУЛ ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ

Започват семинарите от модул ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ, организирани съвместно от Европейска школа по клинична хомеопатия и Медицинските университети на София, Пловдив и Плевен, и предназначени за лекарите, завършили основния цикъл на обучение по клинична хомеопатия.