Другите за нас

Другите за нас – Поздравителни адреси по случай откриването на Европейска школа по клинична хомеопатия

 

Проф. д-р М. Маринов, дмн – Декан на Медицински Факултет, Медицински Университет, София

Logo_Sofia“В качеството ми на Декан на Софийският Медицинският Факултет имах възможността през последните години лично да се убедя във високото академично ниво на обучение, предлагано от българските лектори по клинична хомеопатия… Всичко това ми дава увереност, че вече има изградено ядро от високо компетентни и ерудирани български преподаватели, които са всъщност и гръбнакът на новата ви инициатива да се премине към създаване на българско медицинско хомеопатично училище… Изразявам собствената си и на деканското ръководство на МФ безрезервна подкрепа на тази новосъздадена общност, като декларирам, че Медицинският Факултет, който ръководя ще работи в бъдеще с този преподавателски колектив, който като родна школа несъмнено ще бъде много по-близо до потребностите и спецификата на българската хомеопатична наука и практика… Вратите на нашата Алма Матер са широко отворени за новата ви учебна година …”

 

Проф. д-р Ил. Йовчев, дмн – Декан на Медицински Факултет, Медицински Университет, Пловдив

Logo_Plovdi“…Радвам се, че е създадено българско хомеопатично училище с високо квалифицирани преподаватели. Познавам лично лекарите-хомеопати, които направиха възможно хомеопатията да бъде приета в академичните среди и включена в учебните планове на факултетите… Очаквам през месец септември Медицинският Университет в Пловдив да започне новата учебна година по хомеопатия с преподавателите от новосъздаденото българско хомеопатично училище. ”Проф. д-р Анелия Клисарова, дмн – Ректор на Медицински Университет, Варна

Logo_varna“Позволете ми да изразя своето задоволство от развитието на българската школа по хомеопатия… Бих искала да изкажа своето възхищение от волята и последователността на българските лекари-хомеопати, които със своя професионализъм и всеотдайност допринесоха за по-доброто здраве на огромна част от българския народ… Поздравявам ви за инициативата да създадете българско училище по хомеопатия и ви уверявам, че в лицето на Медицински Университет, Варна можете да разчитате на верен и компетентен партньор и поддръжник.”

 

Проф. д-р Григор Горчев, дмн – Ректор на Медицински Университет, Плевен

Logo_pleven” …Ръководството на Медицински Университет – Плевен подкрепя българската хомеопатична школа и декларира готовност за сътрудничество. ”