Хомеопатични медикаменти

Хомеопатичните лекарства
Хомеопатичните лекарства се произвеждат от фармацевтични компании съгласно указанията на специална, т.н. хомеопатична фармакопея. Голяма част от тях са от растителен произход, но друга са химически съединения и биологични продукти.
Най-често хомеопатичните лекарства се продават в пластмасови флакончета, напълнени със сфери (гранули или глобули). Големите сфери се наричат гранули, а малките – глобули. Тези сфери са от захароза и лактоза и са импрегнирани с активното хомеопатично лекарство.

Върху опаковката след името на лекарството се виждат буквени и цифрови означения – напр. 5CH, 9CH, 15CH, 30CH. Цифровите означения показват степента на разреждане (динамизация) на изходното вещество. Това не е равнозначно на тегловната част, милиграмите, отбелязани по опаковките на алопатичните медикаменти и затова се налага малко по-обстойно обяснение.

Хомеопатичните лекарства се приготвят по специална технология.
От първоначалното вещество (тинктура от растение, или минерална сол) се взема една капка (или една тегловна част) и се смесва с деветдесет и девет капки (или тегловни части) разтворител. Най-често разтворителят е спиртно-воден разтвор. Така се получава разреждане в съотношение 1:100.
Този разреден разтвор се разтръсква на специална апаратура, след което от него се взема една тегловна част , смесва се с деветдесет и девет тегловни части разтворител и отново се разтръсква.

Този процес на последователно разтръскване и разреждане се нарича динамизация.
Числото след името на лекарството показва колко пъти е извършено разреждане и разтръскване.

Голямото предимство на хомеопатичното лечение е, че хомеопатичните лекарства нямат странични токсични ефекти. Другото голямо предимство е, че с хомеопатични средства могат да бъдат излекувани или контролирани клинично голям брой болни с дългогодишни хронични оплаквания, които при обичайно лечение трябва да употребяват дълго време, нерядко цял живот, множесто медикаменти със сериозни странични ефекти.
Понеже смисълът на хомеопатичното лечение е стимулиране на естествените защитни механизми на организма, след като заболяването премине, не се налага провеждане на продължително (поддържащо) лечение. Тези достойнства на метода правят хомеопатията изключително привлекателна при по-често срещаните болести.