График

 

График на лекциите през академичната 2022-2023г.

 

  ЛЕКЦИИ

1 модул 2 модул Поддържаща  квалификация
1 лекция – 15-16.10.2022 – В ЗАЛА 1 лекция – 08-09.10.2022 – В ЗАЛА ОЧАКВАЙТЕ СКОРО!
1 лекция  – 05-06.11.2022 – онлайн 1 лекция  – 22-23.10.2022 – онлайн
2 лекция  – 03-04.12.2022 – онлайн 2 лекция  – 19-20.11.2022 – онлайн
3 лекция – 07-08.01.2023 – онлайн 3 лекция  – 17-18.12.2022 – онлайн
4 лекция  – 04-05.02.2023 – онлайн 4 лекция  – 28-29.01.2023 – онлайн
5 лекция – 11-12.03.2023 – В ЗАЛА

5 лекция  – 18-19.03.2023- онлайн

6 лекция  – 29-30.04.2023 – онлайн

ИЗПИТ –  20.05.2023

5 лекция – 18-19.03.2023 – В ЗАЛА

5 лекция  – 25-26.03.2023 – онлайн

ИЗПИТ –  22.04.2023

 

                                                                            ПРАКТИКУМИ – онлайн

1 модул  2 модул 
Практикум № 1 – 19.11.2022 Практикум № 1 – 05.11.2022
Практикум № 2 – 17.12.2022 Практикум № 2 – 03.12.2022
Практикум № 3 – 21.01.2023 Практикум № 3 – 07.01.2023
Практикум № 4 – 18.02.2023 Практикум № 4 – 11.02.2023
Практикум № 5 – 01.04.2023 Практикум № 5 – 08.04.2023
Практикум № 6 – 13.05.2023