Програма

Базисно обучение – първи модул

Включва 6 двудневни семинара, провеждани веднъж месечно, в събота и неделя. Предназначено е и се провежда съвместно за лекари и фармацевти до пети семинар включително. Последният, шести семинар от първата година е предназначен само за лекари.

Първата година от базисното обучение поставя основите на клиничната хомеопатия и акцентира върху терапията на острите състояния.

виж програмата…

запиши се…

Базисно обучение – втори модул

Предназначено е само за лекари. Включва 5 двудневни семинара, провеждани веднъж месечно, в събота и неделя. Надгражда и разширява наученото през първата година като измества фокуса на лекциите към терапията на хроничните и рецидивиращи заболявания.
Акцентът е поставен изключително върху овладяването на техника за подбор на медикаменти, която има значителна практическа стойност и дава на лекарите сигурност и лекота при съставянето на подходящите хомеопатични схеми на лечение.
Поддържаща квалификация
Предназначена е за всички лекари, завършили успешно двугодишното базисно обучение. Ориентирана е към задълбочване на придобитите познания и към обмяна на опит в определни клинични области, по отношение на определени патологии, хомеопатични медикаменти или техники за подбор на лечение. Включва 3 двудневни семинара, провеждани в събота и неделя.