Програма – Поддържаща квалификация

 

  ТЕМИТЕ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2021-2022 г. – Очаквайте скоро !

 

 

ГРАФИК НА ЛЕКЦИИТЕ: 

ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ – МУ София ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ – МУ Пловдив ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ – МУ Варна
1 ЛЕКЦИЯ – 26-27.03.2022 г.

Лектори:

д-р Зорка Угринова

д-р Слави Филчев

1 ЛЕКЦИЯ – 26-27.03.2022 г.

Лектори:

проф. Людмил Пейчев

д-р Мариян Иванов

1 ЛЕКЦИЯ – 26-27.03.2022 г.

Лектори:

д-р Петко Загорчев

д-р Иван Енев

2 ЛЕКЦИЯ – 16-17.04.2022 г.

Лектори:

д-р Петко Загорчев

д-р Иван Енев

2 ЛЕКЦИЯ – 16-17.04.2022 г.

Лектори:

д-р Зорка Угринова

д-р Слави Филчев

2 ЛЕКЦИЯ – 16-17.04.2022 г.

Лектори:

проф. Людмил Пейчев

д-р Мариян Иванов

3 ЛЕКЦИЯ – 14-15.05.2022 г.

Лектори:

проф. Людмил Пейчев

д-р Мариян Иванов

3 ЛЕКЦИЯ – 14-15.05.2022 г.

Лектори:

д-р Петко Загорчев

д-р Иван Енев

3 ЛЕКЦИЯ – 14-15.05.2022 г.

Лектори:

д-р Зорка Угринова

д-р Слави Филчев