Програма – Поддържаща квалификация

 

ТЕМИТЕ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2021-2022 г. 

 

 

  • Клинична съпоставка на медикаментите Baryta carbonica, Silicea, Causticum, Phosphorus в третата възраст.

 д-р Петко Загорчев

  • Техника на подбор на подходящите хомеопатични лекарства в дерматологията.

д-р Мариян Иванов

  • Хомеопатична стратегия в детската патология

д-р Слави Филчев

  • Клинична съпоставка на медикаментите Baryta carbonica, Silicea, Causticum, Phosphorus в детската възраст.

д-р Зорка Угринова

  • Предизвикателствата на Anacardium orientale и Aurum metallicum в ежедневната лекарска практика

Проф. Людмил Пейчев

  • Еволюция на реактивността при хроничната патология

д-р Иван Енев

 

ГРАФИК НА ЛЕКЦИИТЕ: 

ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ – МУ София ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ – МУ Пловдив ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ – МУ Варна
1 ЛЕКЦИЯ – 26-27.03.2022 г.

Лектори:

д-р Зорка Угринова

д-р Петко Загорчев

1 ЛЕКЦИЯ – 26-27.03.2022 г.

Лектори:

проф. Людмил Пейчев

д-р Мариян Иванов

1 ЛЕКЦИЯ – 26-27.03.2022 г.

Лектори:

д-р Слави Филчев

д-р Иван Енев

2 ЛЕКЦИЯ – 09-10.04.2022 г.

Лектори:

д-р Слави Филчев

д-р Иван Енев

2 ЛЕКЦИЯ – 16-17.04.2022 г.

Лектори:

д-р Зорка Угринова

д-р Петко Загорчев

2 ЛЕКЦИЯ – 16-17.04.2022 г.

Лектори:

проф. Людмил Пейчев

д-р Мариян Иванов

3 ЛЕКЦИЯ – 14-15.05.2022 г.

Лектори:

проф. Людмил Пейчев

д-р Мариян Иванов

3 ЛЕКЦИЯ – 14-15.05.2022 г.

Лектори:

д-р Слави Филчев

д-р Иван Енев

3 ЛЕКЦИЯ – 14-15.05.2022 г.

Лектори:

д-р Зорка Угринова

д-р Петко Загорчев