Програма – 1-ви модул

ПЪРВИ СЕМИНАР

Първи ден

9.00-10.00   Увод в принципите на хомеопатичното лечение. Области на приложение. История. Българска хомеопатична школа.

10.00-11.00   Място на хомеопатията в общата медицинска практика. Видове хомеопатично лечение.

11.00-11.15   ПОЧИВКА

11.15-12.15   Клиничен преглед за хомеопатично лечение. Параметри на индивидуална реактивност. Примери.

12.15-13.30  ПОЧИВКА

13.30-14.45  Хомеопатични лекарства. Производство. Безкрайно малка доза – съвременни физикохимични и биологични обяснения. Динамизация. Хормеза.

14.45-15.30   Материя медика: ARNICA MONTANA.

15.30-15.45   ПОЧИВКА

15.45-16.45   Материя медика: RHUS TOXICODENDRON, BRYONIA.

Втори ден

09.00-10.00  Материя медика: ACONITUM NAPELLUS, BELLADONNA.

10.00-11.00  FERRUM PHOSPHORICUM, GELSEMIUM SEMPERVIRENS.

11.00-11.15  ПОЧИВКА

11.15-12.30  Хомеопатичен подход при остър фебрилен синдром.

12.30-13.30  ПОЧИВКА

13.30-14.45  Хомеопатично лечение на остър ринит.

 

ВТОРИ СЕМИНАР

Първи ден

09.00-10.30  Материя медика: PHYTOLACCA DECANDRA, STRAMONIUM, APIS MELLIFICA

10.30-10.45   ПОЧИВКА

10.45-12.00   Хомеопатично лечение при грип и грипоподобни синдроми

12.00-13.30   ПОЧИВКА

13.30-14.45   Материя медика: HEPAR SULFURIS CALCAREUM, PYROGENIUM, MERCURIUS SOLUBILIS

14.45-15.45  Хомеопатично лечение при остри гнойни процеси: хордеолум, фурункул, панарициум

15.45-16.00  ПОЧИВКА

16.00-17.00  Хомеопатично лечение при прегракване, афония, ларингит

 

Втори ден

09.00-09.45  Обсъждане на теста и клинични случаи

09.45-10.45  Хомеопатично лечение при остри синуити

10.45-11.00  ПОЧИВКА

11.00-12.30  Хомеопатично лечение при остър отит и тонзилит

12.30-13.30  ПОЧИВКА

13.30-14.00  Материя медика: IPECA

14.00-15.00  Хомеопатично лечение при различни видове кашлица

 

ТРЕТИ СЕМИНАР

Първи ден

09.00- 09.45   Понятие за конституция. Увод в хомеопатичното лечение при хронична патология

09.45-10.45   Материя медика: СALCAREA CARBONICA

10.45-11.00   ПОЧИВКА

11.00-12.30  Материя медика: CALCAREA PHOSPHORICA, CALCAREA FLUORICA

12.30-14.00  ПОЧИВКА

14.00-15.30  Хомеопатично лечение в кърмаческа възраст. Лошо храносмилане. Афтозен стоматит. Никнене на зъби. Седалищен еритем. Безсъние.

15.30-15.45  ПОЧИВКА

15.45-17.00  Хомеопатично лечение при детски инфекциозни заболявания

 

Втори ден

09.00- 09.45  Обсъждане на теста и клиничните случаи

09.45-10.30  Материя медика: RUTA GRAVEOLENS

10.30-10.45  ПОЧИВКА

10.45-11.30  Хомеопатично лечение при травма на меките тъкани

11.30-12.30  Хомеопатично лечение при травми на опорно-двигателния апарат, ЦНС и периферна НС

12.30-13.30  ПОЧИВКА

13.30-14.30  Материя медика: DROSERA, ANTIMONIUM TARTARICUM

14.30-15.30 Хомеопатично лечение при инфекции на долните дихателни пътища: бронхит, бронхиолит, пневмония

 

ЧЕТВЪРТИ СЕМИНАР

Първи ден

09.00-10.45  Материя медика: ACTAEA RACEMOSA, SEPIA OFFICINALIS

10.45-11.00   ПОЧИВКА

11.00-12.30   Хомеопатично лечение при бременни. Повръщане по време на бременността. Прилошаване при пътуване

12.30-14.00   ПОЧИВКА

14.00-15.30   Хомеопатично лечение в перинаталния период: подготовка за родова дейност, раждане, поддръжка на кърменето, послеродова астения и депресия

15.30-15.45   ПОЧИВКА

15.45-17.00   Материя медика: BERBERIS VULGARIS, DIOSCOREA VILLOSA, SABAL SERRULATA

 

Втори ден

09.00-09.45  Обсъждане на теста и клинични случаи

09.45-10.15  Материя медика: CANTHARIS

10.15- 11.00 Хомеопатично лечение при остра патология на отделителната система: остри пикочни инфекции, нефролитиазна криза, ретенция на урина

11.00-11.15   ПОЧИВКА

11.15-12.30  Материя медика: PODOPHYLLUM PELTATUM, ALOE, AESCULUS HIPPOCASTANUM

12.30-13.30 ПОЧИВКА

13.30 -14.45 Хомеопатично лечение при остри смущения в гастро-ентерологията: остър гастроентерит, холелитиазна криза, хемороиди, запек

 

ПЕТИ СЕМИНАР

Първи ден

09.00-10.00  Понятие за чувствителен тип. Понятие за хронична реактивност. Псора

10.00-10.45  Материя медика: SULFUR

10.45-11.00  ПОЧИВКА

11.00-12.30  Материя медика: LYCOPODIUM  CLAVATUM, PSORINUM

12.30-14.00  ПОЧИВКА

14.00-15.30   Хомеопатично лечение при остри състояния в дерматологията: херпес симплекс, херпес зостер, молускум контагиозум, пиодермии

15.30-15.45   ПОЧИВКА

15.45-17.00   Хомеопатично лечение при остри състояния в дерматологията: остра уртикария, ухапвания от насекоми, изгаряния, измръзвания

 

Втори ден

09.00-09.45  Обсъждане на теста и клинични случаи

09.45-11.00  Понятие за хронична реактивност. Туберкулинизъм. Материя медика: TUBERCULINUM, AVIAIRE

11.00-11.15   ПОЧИВКА

11.15-12.00   Материя медика: NATRUM MURIATICUM

12.00- 12.30 Материя медика: HISTAMINUM, POUMON HISTAMINE, SABADILLA OFFICINARUM

12.30-13.30 ПОЧИВКА

13.30-14.30 Материя медика: EUPHRASIA OFFICINALIS, SULFUR IODATUM

14.30- 15.00 Алергичен ринит

15.00-15.30 Хомеопатично лечение в пред- и пост-оперативния период

 

ШЕСТИ СЕМИНАР

Първи ден

09.00-10.00   SILICEA

10.00-10.45   Понятие за хронична реактивност. Сикоза

10.45-11.00   ПОЧИВКА

11.00-12.30   Материя медика: THUYA OCCIDENTALIS, MEDORRHINUM

12.30-14.00   ПОЧИВКА

14.00-15.30   Хомеопатично лечение при остри и обострени ревматологични заболявания: реактивен артрит, дископатия

15.30-15.45   ПОЧИВКА

15.45-17.15   Материя медика: PHOSPHORUS, PULSATILLA

Втори ден

09.00-09.45  Обсъждане на клинични случаи

09.45- 11.00 Материя медика: IGNATIA AMARA, NUX VOMICA

11.00-11.15  ПОЧИВКА

11.15-12.00  Материя медика: STAPHYSAGRIA

12.00-13.30  ПОЧИВКА

13.30-14.30  Хомеопатично лечение при остри психични разстройства: паническа атака, тревожност, остри реакции на стрес, безсъние

14.30-15.15 Досие на пациента. Обобщение.