Основен екип

Проф. д-р Людмил Пейчев, дм
Ръководител на Катедрата по фармакология и лекарствена токсикология. Специалист по клинична фармакология и терапия, по фармакология и токсикология и сертифициран клиничен хомеопат.
Наред с традиционните терапевтични  методи изучавайте и прилагайте хомеопатия – нежната медицина на нашето време. Тя ще възстанови по безопасен начин здравето и радостта в очите на болните деца, възрастни и стари хора”.

виж още…

д-р Слави Филчев, дм
Завеждащ педиатрично отделение на V МБАЛ – София ЕАД. Асоцииран преподавател по клинична хомеопатия към Катедра по фармакология и токсикология, Медицински университет, София.  Специалист по педиатрия и детска пулмология и сертифициран клиничен хомеопат.
Като адитивен терапевтичен метод, клиничната хомеопатия ще разшири неимоверно възможностите ви за лечение както на острите, така и на хроничните заболявания. Предлагаме ви научно базиран и практически насочен образователен модел, който ще ви позволи да приложите наученото в практиката. Нека да извървим заедно пътя, в края на който ви очакват усмивките на вашите пациенти!

виж още…

д-р Петко Загорчев

Началник Спешно отделение, МБАЛ Шумен АД.  Специалист по анестезиология, интензивно лечение и клинична токсикология, Спешна медицина и сертифициран клиничен хомеопат.
За мен няма конвенционални и алтернативни лечебни методи. Има едно единствено изкуство – изкуството да лекуваш. Само познанието на всички методи ни прави истински лечители.

виж още…

д-р Мариян Иванов

Създател и собственик на Медицински хомеопатичен център „Фитолек”, София. Асоцииран преподавател по клинична хомеопатия към Катедра по фармакология и токсикология, Медицински университет, София. Специалист по вътрешни болести и сертифициран клиничен хомеопат.
Човешкият организъм притежава огромен потенциал за справяне с всяко едно състояние и заболяване. Хомеопатията е един от начините да отключим този потенциал.

виж още…

д-р Иван Енев

Практикуващ лекар в кабинет по обща медицина, педиатрия и хомеопатия, Враца. Специалист по детски болести и обща медицина и сертифициран клиничен хомеопат.
Хомеопатията е метод на лечение с удивителни възможности. Въпреки безкрайно малката доза на лекарствата, нейният положителен ефект  се усеща години наред не само върху организма на болния човек, но и върху съзнанието, отговорността и професионализма на практикуващите я лекари.”

виж още…

д-р Зорка Угринова

Практикуващ лекар в Медицински хомеопатичен център „Фитолек”, София. Асоцииран преподавател по клинична хомеопатия към Катедра по фармакология и токсикология, Медицински университет, София, и медицински консултант на сп. “Моето бебе”.  Специалист по обща медицина и сертифициран клиничен хомеопат.
Хомеопатията е качествено нова клинична мисъл, която дава нов подход в отношенията лекар – пациент. Тя обогатява терапевтичния арсенал на лекаря. Хомеопатията преобръща начина ни на мислене и става начин на живот.

виж още…

д-р Райна Томова

Практикуващ лекар в хомеопатичен кабинет, София.  Асоцииран преподавател по клинична хомеопатия към Катедра по фармакология и токсикология, Медицински университет, София. Специалист по вътрешни болести и сертифициран клиничен хомеопат.
Щастлива съм, че ми се удава възможност да споделя с колеги натрупания опит в областта на клиничната хомеопатия. Тя е един изключително интересен и полезен в ежедневната лекарска практика метод, който се ползва със заслужена слава и признание от страна на лекари, фармацевти и пациенти от редица страни по света”.

виж още…

д-р Милен Димитров
Практикуващ лекар в кабинет по обща медицина и хомеопатия, Поморие. Специалист по вътрешни болести и сертифициран клиничен хомеопат.
Хомеопатията е чудесен начин за индивидуализиране на изкуството да се лекува. Предизвиква използващите я непрекъснато да се усъвършенстват и да развиват своите познания и умения.”

виж още…

д-р Даниела Карабелова
Практикуващ лекар в хомеопатичен кабинет, София. Специалист по обща медицина и сертифициран клиничен хомеопат.
“Убедена съм, че човешкото тяло притежава огромен потенциал да се самолекува. Ролята на лекаря е да подпомогне този процес чрез безвредни и в същото време ефикасни средства: “Primum non nocere!” Именно затова избрах хомеопатията.”

виж още…

д-р Екатерина Вълчева
Специалист-педиатър, асистент в катедра Хигиена и епидемиология, ФОЗ – МУ – Варна.
“За мен клиничната хомеопатия е мостът между хилядолетното човешко познание за  „психо“ (ψυχη) – душа и „сома“ (σϖμα) –  тяло и съвременните постижения на медицината. Тя ни дава безкрайни възможности да подходим едновременно индивидуално и холистично към пациента, да профилактираме и лекуваме”

виж още…

д-р Кирил Добрев
Лекар, анестезиолог, интензивен терапевт, зав. ОАИЛ;  пълномощник управител; консултант; –  в МБАЛ МК „Св.Иван Рилски” клон Стара Загора.
“Клиничната хомеопатия е не само доказал се във времето ефективен терапевтичен метод, но е и научно аргументиран в последните две десетилетия. Дава уникалната възможност за стимулиране на собствените защитни и оздравителни процеси в организма. В полза е на лекаря клиницист от която и да е специалност”

виж още…

д-р Камелия Бачовска
Педиатър, Хематолог в Медицински Център “Детско здраве” и сертифициран клиничен хомеопат.
“Клиничната хомеопатия осигурява комплексна и специфична грижа за пациентите и позволява да се индивидуализира максимално тяхното лечение”

виж още…